Word vrijwilliger Doneer

Hoe is het nu eigenlijk in Beiroet?

Geplaatst op 19 november 2020

Op 4 augustus werd de Libanese hoofdstad Beiroet opgeschrikt door een verwoestende explosie in de haven. Er vielen meer dan 200 doden, honderden mensen raakten gewond en duizenden mensen waren plotseling alles kwijt. Het Rode Kruis en andere hulporganisaties kwamen direct in actie om zoveel mogelijk mensen te helpen. Ook nu, ruim drie maanden later, gaat de hulpverlening door.

Direct in actie na de ramp

Toen een magazijn in het havengebied van Beiroet ontplofte, was de chaos ongekend. Ruim 300.000 mensen raakten binnen enkele seconden het dak boven hun hoofd kwijt. In de eerste uren, dagen en weken na de ramp zorgden hulporganisaties dan ook vooral voor eerste hulp, puinruimen en tijdelijk onderdak.

Ook het Rode Kruis kwam onmiddellijk in actie na de ramp. Het Libanese Rode Kruis verzorgde de ambulancedienst in het land en 11.850 mensen kregen zorg.

In de uren na de ramp was er niet alleen zorg nodig, veel mensen waren plotseling alles kwijt. Ze hadden behoefte aan voedsel, water en een dak boven het hoofd. Het Libanese Rode Kruis ving families op die hun huis waren kwijtgeraakt en hielp in de maanden na de explosie meer dan 95.000 mensen met voedselpakketten en hygiënekits.

Een Rode Kruis-vrijwilliger deelt een steunpakket uit in Beiroet

Kijken naar de toekomst

Inmiddels is de eerste schok van de explosie voorbij. De bezem wordt opgepakt, ramen worden gerepareerd en muren weer opgebouwd. Het Rode Kruis helpt de bewoners van Beiroet om weer naar de toekomst te kijken.

Maar de explosie was voor veel mensen een behoorlijk traumatische ervaring. Speciaal getrainde hulpverleners van het Rode Kruis helpen daarom mensen in verschillende delen van de stad met psychosociale hulp en de verwerking van de ramp. Meer dan 6.000 mensen werden zo geholpen.

Ook worden meer dan 7.000 kwetsbare gezinnen gesteund met een financiële bijdrage. Hiermee kunnen zij zelfstandig hun leven weer opbouwen. Met deze steun kunnen mensen zelf bepalen wat ze nodig hebben en hun eigen eten kopen, waardoor ze zich minder afhankelijk hoeven te voelen van anderen. Uiteindelijk wil het Rode Kruis minimaal 10.000 gezinnen helpen met een financieel steuntje in de rug.

Al voor de explosie had Libanon te maken met een grote economische crisis. De banken in het land maakten het sinds oktober 2019 steeds moeilijker om een spaarrekening te openen, geld in het buitenland op een rekening te zetten of geld op te nemen. Maar 13% van de gezinnen die financiële hulp kregen van het Rode Kruis, had toegang tot eigen spaargeld om hun leven na de explosie weer op te bouwen.

Steun aan kleine ondernemers

Veel winkels en andere kleine of middelgrote ondernemingen werden verwoest door de explosie. Bijvoorbeeld de bakkerij van Toni Tanious. “Na de explosie zag ik de bakkerij van de buitenkant, maar ik durfde niet naar binnen. Ik wist niet of ik wel kon maken wat kapot was,” vertelt Tanious. “Het was moeilijk, want ik had zoveel tijd en moeite in die zaak gestopt.” Met hulp van het Internationale Rode Kruis is Tanious nu zijn bakkerij weer aan het opbouwen en kan hij toch verder met het bedrijf waar hij zo hard voor had gewerkt.

Samen helpen

Vanwege de enorme ravage in Beiroet startten de Samenwerkende Hulporganisaties in augustus een Giro555-actie. Samen haalden we in Nederland ruim € 15 miljoen op, werd deze week bekend.

Die steun was hard nodig. “Al voor de explosie was het leven voor veel inwoners van Beiroet zwaar,” vertelt Giro555-actievoorzitter Garance Reus-Deelder. “Libanon kampte al met een economische crisis, stijgende werkloosheid, opvang van vluchtelingen uit de regio en sociale onrust. Door de explosie verloren mensen daar bovenop hun huis, bezittingen en inkomen.”

Vooral families met kinderen, ouderen en kwetsbare groepen worden extra hard getroffen door de opstapelende zorgen. “Daarnaast wordt de bevolking hard geraakt door de coronacrisis, en bemoeilijkt deze crisis de hulpverlening,” aldus Reus-Deelder.

De komende maanden zal hulp in Beiroet hard nodig blijven. De samenwerkende hulporganisaties stemmen samen af wie wat doet, zodat de inwoners op alle vlakken worden ondersteund.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?

extreem weer Rode Kruis

Van hittegolf tot overstroming: uitzondering of business as usual?

24 mei 2024

Een badkamer bezaaid met hagelstenen of huizen ondergelopen met water. Afgelopen week had Nederland te maken met flinke wateroverlast. Maar niet alleen hier, wereldwijd lijkt het weer ontregeld. Zijn dit slechts incidenten of moeten we ons voorbereiden op een nieuw normaal met extreme weersomstandigheden? Deze vraagt houdt ook experts van het Rode Kruis Klimaatcentrum bezig.

Lees meer