Word vrijwilliger Doneer

Ruim 50 miljoen mensen slachtoffer van klimaatramp én corona

Geplaatst op 23 september 2020

Alles kwijtraken door een storm of overstroming, je oogst zien mislukken door aanhoudende droogte en dan ook nog eens de coronacrisis voor je kiezen krijgen: voor zeker 51,6 miljoen mensen wereldwijd is dit de harde realiteit. Zij zijn dit jaar getroffen door een klimaatramp én de coronapandemie. Dat blijkt uit een rapport van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis.

Klimaatcrisis niet op pauze

Tijdens de coronapandemie hebben tot nu toe 92 rampen plaatsgevonden die het gevolg waren van extreme weersomstandigheden en klimaatverandering. Het gaat daarbij om stormen, overstromingen en extreme droogte. Meer dan 3.000 mensen kwamen daarbij om het leven.

“Deze nieuwe cijfers laten zien dat de klimaatcrisis niet op pauze gaat tijdens de uitbraak van het coronavirus,” zegt Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum. “Miljoenen mensen lijden onder de combinatie van deze twee crises. We hebben daarom geen andere keuze dan ze gelijktijdig te bestrijden.”

Minder toegang tot hulp

Door de coronapandemie hebben slachtoffers van klimaatrampen minder toegang tot hulp. Mensen die bijvoorbeeld medische hulp nodig hebben na een ramp, kunnen vaak niet terecht in ziekenhuizen omdat deze overvol zijn.  Daarnaast durven veel mensen niet naar het ziekenhuis te gaan omdat ze bang zijn om besmet te raken met het coronavirus.

Een voorbeeld van een land dat dubbel getroffen werd, is India. Daar werden maar liefst 17 miljoen mensen in juni en augustus slachtoffer van zware overstromingen, dat is ongeveer net zoveel als de Nederlandse bevolking. Velen raakten hun huis kwijt en oogsten raakten vernietigd. In mei werd het land samen met Sri Lanka en Bangladesh ook al geraakt door zware stormen, toen werden ruim 15 miljoen mensen getroffen.

Een vrouw in Bangladesh inspecteert haar huis na een overstroming.

Daadkracht nodig bij klimaatcrisis

Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat regeringen wereldwijd vergaande maatregelen kunnen nemen om een ramp te bestrijden. Volgens Francesco Rocca, het hoofd van het Internationale Rode Kruis, zijn deze ook nodig om klimaatverandering tegen te gaan. “De grote investeringen die wereldwijd zijn gedaan om de effecten van de coronacrisis te beperken, laten zien dat overheden echt in staat zijn om te handelen bij grote rampen,” aldus Rocca. “Deze daadkracht hebben we ook nodig als het gaat om het klimaat.”

Het gaan dan niet alleen om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook om concrete maatregelen om de risico’s van extreem weer te verminderen. Zo kunnen we in ontwikkelingslanden investeren in betere waarschuwingssystemen voor stormen of overstromingen. En in Nederland kunnen we ons bijvoorbeeld voorbereiden op de gevaren van extreme hitte.

Hulp aan de meest kwetsbaren

Iedereen merkt de gevolgen van de coronacrisis, maar sommige kwetsbare groepen worden extra hard geraakt. Dit is opnieuw gebleken uit het klimaatrapport van het Internationale Rode Kruis. In 152 landen wereldwijd staat het Rode Kruis daarom klaar om de meest kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?