Word vrijwilliger Doneer

Jongeren maken zich meer zorgen over klimaat sinds coronacrisis

Geplaatst op 24 november 2020

Jongeren zijn zich meer zorgen gaan maken over klimaatverandering sinds het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Een vijfde van de jongeren zegt zich meer zorgen te maken over het klimaat dan een halfjaar geleden. Veel jongeren blijken sowieso al met het thema in hun maag te zitten: maar liefst 73% van de jongeren tot 35 jaar maakt zich zorgen over de opwarming van de aarde.

Aan het onderzoek van het Rode Kruis deden ruim 700 jongeren mee tussen de 18 en 35 jaar. Bij het merendeel van hen heeft de coronacrisis geen invloed gehad op het gevoel over het klimaat. Bij 21% zijn de zorgen echter toegenomen.

De respondenten vinden het onder andere zorgelijk dat er minder aandacht voor klimaatverandering lijkt te zijn door de coronacrisis. Daarnaast denken ze tijdens de pandemie extra duidelijk te zien wat de invloed is van de mens op de natuur. Zo lijkt de lucht schoner doordat er minder vliegverkeer is. Verder denken veel jongeren steeds meer natuurverschijnselen te zien die met klimaatverandering te maken hebben.

klimaatverandering-1030x503
43% van de jongeren denkt invloed te hebben op natuurrampen in andere delen van de wereld, omdat die het gevolg kunnen zijn van klimaatverandering

Zelf in actie komen

Jongeren zien een rol voor zichzelf weggelegd bij het tegengaan van klimaatverandering. Zo denkt 43% van de ondervraagden invloed te hebben op de mate waarin mensen op andere plekken in de wereld worden getroffen door klimaatverandering en 37% denkt invloed te hebben op de situatie in Nederland.Jongeren zijn bereid om zelf actie te ondernemen om het verschil te maken. Maar liefst 76% van de jongeren zegt nu al iets te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Nog eens 15% zegt dit in de toekomst te willen doen.

We vroegen jongeren ook wat ze nu al doen voor een beter milieu. Ook vroegen we wat ze eventueel later zouden willen doen. Niet alle maatregelen bleken even populair:

  • 72% van de jongeren gebruikt nu al minder water, 17% wil dit gebruik in de toekomst gaan minderen
  • 74% produceert minder afval, en nog eens 21% wil in de toekomst minder afval voortbrengen
  • 60% zegt al minder verre reizen te maken, 9% wil in de toekomst minder ver reizen vanwege het milieu
  • 63% eet nu al minder vlees en 13% is bereid om in de toekomst minder vlees te gaan eten

Geen probleem van de toekomst

Maar liefst negen op de tien jongeren zien in dat klimaatverandering niet alleen een probleem is van de toekomst: we ondervinden nu al de gevolgen. Dit bleek ook uit het World Disasters Report van het Rode Kruis dat vorige week verscheen. Meer dan vier op de vijf natuurrampen blijkt inmiddels aan het klimaat gerelateerd.

“Het Rode Kruis deelt de zorgen van jongeren over het klimaat. In de eerste zes maanden van de pandemie zijn meer dan 50 miljoen mensen getroffen door zowel corona als klimaatgerelateerd natuurgeweld. Zoals er tijdens de coronacrisis snel en ingrijpend is gehandeld, moet dat ook gebeuren voor klimaatverandering,” aldus Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum.

Klimaatverandering en het Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Daarom staan we overal ter wereld klaar om mensen te helpen die slachtoffer zijn geworden van een natuurramp. Maar nog liever zorgen we dat zo’n ramp minder slachtoffers maakt. Daarom doen we ook onderzoek naar klimaatverandering, en helpen we kwetsbare groepen om zich voor te bereiden op de gevolgen ervan.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?

Programma Partnership

Zo bouwen we aan een weerbare toekomst in Zuid-Soedan

12 juli 2024

Zuid-Soedan kampt met vele burgeroorlogen en natuurrampen. Het Programma Partnerschap-project (PPP), een samenwerking tussen de Europese Unie en het Rode Kruis, biedt een lichtpuntje. Dit project helpt de Zuid-Soedanezen beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Lees meer