Salaris van de directeur

Het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis

Het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis is regelmatig onderwerp van discussie. Op het internet circuleren lijstjes met salarissen van directeuren van goede doelen die niet helemaal kloppen. We lichten graag toe hoe het salaris van de directeur is opgebouwd en waarom wij dit een passend en gerechtvaardigd salaris vinden.

Wat is het salaris van de directeur?

In 2019 is het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis vastgesteld op €137.700 inclusief vakantiegeld. De afgelopen jaren is dit salaris gelijk gebleven. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €26.500. Marieke van Schaik, die per 1 september 2018 is aangesteld als directeur, krijgt het bovengenoemde salaris.

Waarom verdient de directeur van het Nederlandse Rode Kruis dit salaris?

Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 21.000 vrijwilligers en bijna 400 beroepskrachten. Daarmee is het een grote organisatie met een éénhoofdige directie. De directeur stuurt zes leden van het managementteam aan. Het Nederlandse Rode Kruis is ook onderdeel van het Internationale Rode Kruis. De directeur van het Nederlandse Rode Kruis vervult ook binnen de internationale Rode Kruis-beweging een belangrijke rol. Zij moet regelmatig afreizen naar risicogebieden en is verantwoordelijk voor medewerkers in dergelijke gebieden. Het salaris van de directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

Voldoet het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis aan de normen?

Het genoemde salaris voldoet aan alle normen die er vanuit de overheid en de branche gesteld worden, zoals de VFI norm en de DG-norm. De VFI norm gaat uit van salaris, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (die de directeur van het Rode Kruis niet krijgt). In de norm wordt onder meer rekening gehouden met de zwaarte van de functie, de omvang van de organisatie, de complexiteit van de dienstverlening, enzovoort. Het Rode Kruis valt in de ‘zwaarste’ categorie van goede doelen waarbij een maximaal bruto jaarsalaris is vastgesteld van €150.818. Dit bedrag is exclusief sociale lasten, pensioenpremie en overige vergoedingen en kosten. Met het salaris van €137.700 blijft de directeur hier onder.

384

beroepskrachten telt het Nederlandse Rode Kruis