Salaris van de directie

Het salaris van de directie van het Nederlandse Rode Kruis

De salarissen van de directie van het Nederlandse Rode Kruis zijn regelmatig onderwerp van discussie. Op het internet circuleren lijstjes met salarissen van directeuren van goede doelen die niet helemaal kloppen. We lichten graag toe hoe de salarissen van de directie zijn opgebouwd en waarom wij dit passend en gerechtvaardigd vinden.

Wat is het salaris van de directeurs?

In 2019 is het salaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis vastgesteld op €137.700 inclusief vakantiegeld. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €26.500. Marieke van Schaik krijgt het bovengenoemde salaris.

De directeur nationale hulp en verenigingsmanagement ontvangt een salaris van € 125.000 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Joke van Lonkhuijzen ontvangt dit salaris.

Waarom verdient de directie van het Nederlandse Rode Kruis dit salaris?

Marieke van Schaik is als algemeen directeur en statutair bestuurder eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het Nederlandse Rode Kruis. Het Nederlandse Rode Kruis is ook onderdeel van het Internationale Rode Kruis. De directeur van het Nederlandse Rode Kruis vervult ook binnen de internationale Rode Kruis-beweging een belangrijke rol. Zij moet regelmatig afreizen naar risicogebieden en is verantwoordelijk voor medewerkers in dergelijke gebieden. Het salaris van de algemeen directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

Het salaris van de directeur nationale hulp en verenigingsmanagement is passend, omdat deze directeur een cruciale rol heeft binnen de vereniging: zij stuurt de clustermanager nationale hulp, het hoofd vrijwilligersmanagement, het hoofd risk & compliance, het hoofd informatiemanagement en de 24 vrijwillige districtsvoorzitters aan.

Voldoet het salaris van de directie van het Rode Kruis aan de normen?

De genoemde salarissen voldoen aan alle normen die er vanuit de overheid en de branche gesteld worden, zoals de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland. Deze regeling houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie en heeft een maximum norm voor het jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en andere inkomensbestandsdelen). Dit maximum is ontleend aan de op 1 januari 2015 in werking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens). De beloningsregeling is opgenomen in de op 1 januari 2016 in werking getreden Erkenningsregeling van het CBF. Het CBF is Toezichthouder Goede Doelen en toetst of organisaties de beloningsregeling naleven.

Het Rode Kruis valt in de ‘zwaarste’ categorie van goede doelen waarbij een maximaal bruto jaarsalaris (per 1 juli 2019) is vastgesteld. Met salarissen van respectievelijk €137.700 en € 125.000 blijven beide directeuren hier ruim onder.

477

beroepskrachten telt het Nederlandse Rode Kruis