Salaris van de directeur

Het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis

Het salaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis is regelmatig onderwerp van discussie. Op het internet circuleren lijstjes met salarissen van directeuren van goede doelen die niet helemaal kloppen. We lichten graag toe hoe het salaris van de directeur is opgebouwd en waarom wij dit een passend en gerechtvaardigd salaris vinden.

Wat is het salaris van de directeur?

In 2019 is het salaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis vastgesteld op €137.700 inclusief vakantiegeld. De afgelopen jaren is dit salaris gelijk gebleven. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €26.500. Marieke van Schaik, die per 1 september 2018 is aangesteld als algemeen directeur, krijgt het bovengenoemde salaris.

Waarom verdient de directeur van het Nederlandse Rode Kruis dit salaris?

Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 20.000 vrijwilligers en bijna 500 beroepskrachten. De algemeen directeur stuurt het managementteam aan. Het Nederlandse Rode Kruis is ook onderdeel van het Internationale Rode Kruis. De directeur van het Nederlandse Rode Kruis vervult ook binnen de internationale Rode Kruis-beweging een belangrijke rol. Zij moet regelmatig afreizen naar risicogebieden en is verantwoordelijk voor medewerkers in dergelijke gebieden. Het salaris van de algemeen directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

Voldoet het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis aan de normen?

Het genoemde salaris voldoet aan alle normen die er vanuit de overheid en de branche gesteld worden, zoals de VFI norm en de DG-norm. De VFI norm gaat uit van salaris, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (die de directeur van het Rode Kruis niet krijgt). In de norm wordt onder meer rekening gehouden met de zwaarte van de functie, de omvang van de organisatie, de complexiteit van de dienstverlening, enzovoort. Het Rode Kruis valt in de ‘zwaarste’ categorie van goede doelen waarbij een maximaal bruto jaarsalaris is vastgesteld van €150.818. Dit bedrag is exclusief sociale lasten, pensioenpremie en overige vergoedingen en kosten. Met het salaris van €137.700 blijft de algemeen directeur hier onder.

Een tweede directeur

Op dit moment is er een vacature voor een tweede directeur: directeur nationale hulp en verenigingsmanagement. De directeur nationale hulp en verenigingsmanagement zal geen directiesalaris krijgen, maar in de CAO van het Rode Kruis komen. De functietitel ‘directeur’ is gekozen, omdat deze nieuwe persoon leiding zal geven aan (onder anderen) de clustermanager nationale hulp, die deel uitmaakt van het managementteam. Hij of zij zal rapporteren aan Marieke van Schaik en (in tegenstelling tot de algemeen directeur) geen plaatsnemen in het verenigingsbestuur.

477

beroepskrachten telt het Nederlandse Rode Kruis