Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis: Behoefte aan coronahulp blijft minstens nog tot eind dit jaar

Geplaatst op 11 juni 2021

Grote behoefte aan voedselhulp voor kwetsbare groepen die nergens terecht kunnenGeplaatst op: 3 juni 2021

De behoefte aan noodhulp blijft een jaar na de crisis onverminderd groot. De grootste noodhulpactie van het Rode Kruis sinds de watersnoodramp, wordt daarom met nog zeven maanden verlengd. De grootschalige hulp is mogelijk door de bereidheid van duizenden vrijwilligers om te helpen. “Het belang van het Rode Kruis als noodhulporganisatie in het Koninkrijk der Nederlanden is het afgelopen jaar meer dan ooit zichtbaar geworden. De hulpbereidheid in Nederland is ongekend. Duizenden vrijwilligers van jong tot oud werken keihard om de slachtoffers van de coronacrisis bij te staan en daar zijn we ze enorm dankbaar voor”, zegt Marieke van Schaik, directeur van Rode Kruis Nederland. Om iedereen te bedanken, start vandaag de campagne #jijbedankt.

Steeds meer mensen die nergens anders terecht kunnen, kloppen bij het Rode Kruis aan voor voedsel. Ook de ondersteuning van de medische sector blijft toenemen, zoals de hulp bij testen en vaccineren. De verwachting is dat mensen en organisaties voor een langere periode een beroep zullen doen op de hulpverlening van het Rode Kruis. “Ondanks de beschikbaarheid van een vaccin, waardoor de samenleving langzaam weer opengaat, blijft de noodvraag onveranderd hoog. Mensen worden vaak dubbel getroffen door de pandemie, doordat problemen rond gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen”, aldus Van Schaik.

In de eerste maanden van de crisis was een duidelijke piek te zien in het aantal hulpvragen per dag. Inmiddels neemt vooral de duur en complexiteit van de inzetten toe. Het Rode Kruis spreekt van een ramp-op-rampscenario voor kwetsbare groepen, doordat hun inkomen is weggevallen. Dat geldt in het hele Koninkrijk der Nederlanden, waarbij de situatie op de Cariben extra zwaar is vanwege het wegvallen van de inkomsten uit toerisme. Het Rode Kruis steunt mensen direct, maar ook via honderden organisaties en initiatieven die lokaal kwetsbare groepen helpen.

Rode Kruis bereikt mensen die nergens anders terecht kunnen

Het aantal noodhulpactiviteiten is verdubbeld vergeleken met de verwachting in november 2020, zo blijkt uit het jaarrapport. Naast de grootscheepse medische ondersteuning bij GGD’s en in de zorg, ondersteunt het Rode Kruis als onafhankelijke hulpverlener kwetsbare mensen die nergens anders terecht kunnen. Het gaat vooral om groepen die bij de reguliere hulp buiten de boot vallen, zoals arbeidsmigranten, ongedocumenteerden, dak- en thuisloze mensen en statushouders. En in toenemende mate zelfstandigen, flexwerkers en alleenstaande ouders, die om wat voor reden dan ook niet in aanmerking komen voor reguliere hulp. Het Rode Kruis speelt een belangrijke rol in de coördinatie en ondersteuning van lokale hulpverleningsinitiatieven voor deze kwetsbare groepen.

Ongekende hulpbereidheid in Koninkrijk der Nederlanden

Het Rode Kruis is verheugd en dankbaar voor de ongekende bereidheid van alle vrijwilligers om te helpen. Zo werd er in Nederland 244.718 uur hulp verleend, werden 72 vaccinatielocaties ondersteund en werden in Nederland 29.415 voedselpakketten en 132.304 boodschappenkaarten uitgedeeld. In de Cariben werden 127. 562 mensen bereikt met voedselhulp. “Overal zijn lokale initiatieven ontstaan en veel mensen hebben zich het afgelopen jaar aangemeld om te helpen. Je merkt dat mensen iets willen doen. Dankzij hun bijdrage waren én blijven we in staat om voedselhulp, een luisterend oor en ondersteuning van zorg te bieden, daar waar dit het hardste nodig is.”

Nederland heeft in totaal 4.727 unieke vrijwilligers en 3.503 unieke Ready2Helpers ingezet, verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis. In het Caribisch gebied zijn er in totaal 224 vrijwilligers actief, verdeeld over de zes eilanden.

Om al deze vrijwilligers, bedrijven en instellingen die hebben bijgedragen te bedanken, start vandaag de campagne #jijbedankt.

Doneren voor noodhulp blijft voorlopig mogelijk

Duizenden vrijwilligers en mensen hebben het Rode Kruis het afgelopen jaar ondersteund door tijd of geld vrij te maken. Naast de duizenden uren inzet, stortten mensen in totaal ruim € 4 miljoen voor de noodhulpverlening. Bedrijven, stichtingen en vermogensfondsen droegen in totaal meer dan € 25 miljoen bij. Het Rode Kruis heeft nog € 16,6 miljoen nodig voor de hulpverlening. Helpen kan via het gironummer 7244.

Nationaal Actieplan Rode Kruis

Het Nationaal Actieplan van het Nederlandse Rode Kruis beschrijft de COVID-19-gerelateerde hulpverlening in het Koninkrijk der Nederlanden sinds 6 mei 2020. In november verscheen een eerste update. Inmiddels is besloten dat de noodhulp tot het einde van het jaar wordt verlengd.

Als eerste op de hoogte van nieuws van het Rode Kruis? Volg ons op Twitter en meld je aan voor de perslijst.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten

Rode Kruis waarschuwt voor hevige regen  

21 mei 2024

Het Rode Kruis waarschuwt voor de hevige regenval die vandaag is voorspeld. Vanmiddag en vanavond is in acht provincies code geel afgegeven. Er worden hevige regenval, hagel en onweersbuien verwacht. De hulporganisatie deelt tips om wateroverlast te voorkomen.

Lees meer