Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis start marathoneditie #skipdecoronadip om jongeren door de coronaperiode heen te helpen

Geplaatst op 24 december 2021

Onderzoek: zorgen over toekomst en verharding maatschappij door coronacrisis

Bijna twee jaar sinds de start van de coronacrisis ziet bijna 60 procent van de Nederlanders op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken hebben. Ook kampt 40 procent af en toe of vaker met gevoelens van angst of eenzaamheid. Daarnaast maakt meer dan 80 procent van de jongeren zich weleens zorgen over de toekomst. Dit blijkt uit een enquête van het Rode Kruis. Het onderzoek laat verder zien dat driekwart van de ondervraagden bezorgd is dat de coronacrisis leidt tot een tweedeling in de samenleving. Het Rode Kruis komt daarom met een marathoneditie van de #skipdecoronadip motivatiecampagne voor jongeren. Daarnaast biedt de hulporganisatie jong én oud die worstelt met gevoelens van somberheid of zorgen over de toekomst een luisterend oor via de telefonische Hulplijn 070-44 55 888 en de WhatsApp-Hulplijn.

Het Rode Kruis heeft begin december een enquête gehouden onder een steekproef van ruim duizend mensen naar de gevolgen van de coronacrisis op het mentale welzijn van Nederlanders van 16 jaar en ouder. 37 procent van de mensen ervaart af en toe of regelmatig eenzaamheid. Ook zijn mensen bezorgd over de toekomst en onzeker over de afloop van de coronacrisis. Bij mensen die zich zorgen maken over de toekomst springen jongeren van 16-30 jaar in het oog: meer dan 80 procent maakt zich weleens zorgen, 28 procent regelmatig en 15 procent (bijna) altijd. Deze percentages zijn hoger dan die uit een vergelijkbaar onderzoek uit oktober 2020. Toen maakte 8 procent van de jongeren zich (bijna) altijd zorgen over de toekomst; tegen 15 procent nu. Ook het percentage jongeren die (bijna) altijd somber zijn, is gestegen van 5 procent in eind 2020 naar 10 procent nu.
Bijna driekwart van de ondervraagden kent weleens een gevoel van onzekerheid of corona ooit voorbij zal gaan. En voor een derde is die onzekerheid er regelmatig of vaker. Het zijn de jongste respondenten (68 procent) en de 70-plussers (61 procent) die het vaakst met dit gevoel kampen.

Zorgen over verharding maatschappij

Het onderzoek laat zien dat mensen zich zorgen maken om de samenleving. Zo heeft 68 procent van de respondenten in de eigen omgeving te maken met mensen die uiteenlopende standpunten hebben over omgaan met het coronavirus. Ruim driekwart van de ondervraagden vindt dat de coronacrisis leidt tot een tweedeling in de samenleving. En 84 procent is van mening dat we steeds harder worden naar elkaar. Iets minder dan de helft kent mensen met wie ze liever niet meer over corona praten en bij een kwart leidde dit tot een verslechterde relatie met vrienden, kennissen of familie.Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis: “Juist nu we weer in een lockdown zitten, is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven, naar elkaar luisteren en elkaar écht horen. Wat je ook vindt van de coronacrisis of de maatregelen, op een menswaardige en respectvolle manier komen we deze crisis het best te boven.”

‘Neem elkaars standpunten serieus’

Respondenten zijn verdeeld over de stelling dat we meer respect moeten hebben voor mensen met een ander standpunt over corona: 60 procent is het hiermee eens. “Toch is het essentieel dat we elkaars verschillen in standpunten respecteren. We hebben als mensen meer gemeen dan dat we van elkaar verschillen. Vrijwel iedereen is het beu dat de crisis nog niet voorbij is, maar alleen samen komen we eruit. Juist omdat er zoveel verschillen in denkbeelden zijn, is het des te belangrijk dat we elkaars standpunten – hoe afwijkend ook – serieus nemen”, stelt Van Schaik.

Verschil tussen leeftijdsgroepen

Ten tijde van het onderzoek waren de avondlockdown, anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht de belangrijkste maatregelen. Gevraagd naar wat de maatregelen met hen doen, zegt bijna twee derde van de respondenten dat ze zich niet beter of slechter voelen dan ervoor. Opvallend is het verschil tussen de leeftijdsgroepen: van de ondervraagden tot 30 jaar zegt nog maar een derde dat het ingaan van de avondlockdown niet zoveel verschil maakt voor hoe ze zich voelden. Maar 46 procent van hen voelt zich sindsdien iets slechter (en 18 procent veel slechter). Bij de groep 30-49-jarigen voelt 25 procent zich iets slechter en bij de 70-plussers 14 procent.

Marathoneditie #skpdecoronadip en luisterend oor

Uit de enquête blijkt dat mensen behoefte hebben aan minder verharding en meer begrip. Maar de respondenten worstelen met hóe begrip te tonen. Het Rode Kruis gaat daarom jongeren met de marathoneditie #skipdecoronadip motiveren om de coronaperiode door te komen, en handvatten bieden om het gesprek aan te gaan. Ook biedt de noodhulporganisatie iedereen via de telefonische Hulplijn 070-44 55 888 en de WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen een luisterend oor en wijst tot slot mensen erop om goede voornemens te maken en daarmee een ander te helpen.

Over het onderzoek

Het onlineonderzoek werd uitgevoerd van 2 tot en met 10 december 2021, onder een steekproef van n= 1024 mensen van 16 jaar en ouder. De respondenten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking naar leeftijd, geslacht, opleiding, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en regio. Een deel van de vragen is in eerdere onderzoeken gesteld in oktober 2020. In januari en juni 2021 werd ook gekeken naar de leeftijdsklassen boven dertig jaar. In reactie op de uitkomsten van de onderzoeken kwam het Rode Kruis eerder al met de #skipdecoronadip campagnes.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten