Word vrijwilliger Doneer

Tips bij een kernramp

Een kernramp of stralingsincident hoop je nooit mee te maken. Maar mocht het toch gebeuren, dan kun je maar beter goed voorbereid zijn. Weet jij wat je kunt doen om je voor te bereiden op een kernramp?

Een belangrijke manier om je voor te bereiden op een kernramp heeft te maken met de jodiumtabletten die je misschien via de post hebt ontvangen. Deze werden in oktober 2017 verstuurd naar iedereen tot en met 40 jaar die binnen 20 kilometer van een kerncentrale woonde en naar kinderen tot 18 jaar die binnen 20 tot 100 kilometer van een kerncentrale woonden.

Als er een kernongeval is, wordt via jouw mobiel (NL-Alert), crisis.nl en de lokale calamiteitenzender aangegeven of en wanneer je deze tabletten het best kunt innemen. Zorg er dus voor dat je ze op een veilige plaats bewaart. Alle informatie over jodiumtabletten vind je op de site waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.

Maatregelen van de overheid bij een kernramp

De overheid kan verschillende beslissingen nemen wanneer er een kernramp plaatsvindt:

  • De overheid kan een gebied evacueren.
  • Extra jodiumtabletten uitdelen en adviseren deze op een bepaald tijdstip in te nemen. Het is belangrijk om deze jodiumtabletten in te nemen bij een kernramp omdat er radioactief jodium in de lucht kan zitten. Dit type jodium kan zich ophopen in de schildklier, wat de kans op schildklierkanker verhoogt. Jodiumtabletten gaan dit tegen.
  • De overheid kan adviseren om te schuilen.

Als je moet schuilen, ga dan direct naar binnen en sluit deuren, ramen en alles wat als ventilatie werkt. Denk daarbij ook aan de afzuigkap en het toiletrooster.

Wat kun je zelf doen ter voorbereiding?

  • Stel je telefoon in voor NL-alert zodat je noodmeldingen ontvangt.
  • Zorg dat je weet wat de calamiteitenzenders zijn voor radio en tv.
  • Heb je jodiumtabletten ontvangen, bewaar ze dan op een droge plaats in huis, buiten bereik van kinderen.
  • Weet hoe de ventilatie van jouw huis werkt en hoe je deze af kunt sluiten in geval van nood.
  • Stel een noodpakket samen.

Zorg ook voor elkaar

Met deze tips ben jij goed voorbereid op een mogelijk stralingsincident. Maar kijk ook om je heen of kwetsbare mensen in jouw omgeving, zoals een oudere buurman, weten wat ze moeten doen in een dergelijke situatie.

Informeer bij mensen of ze jodiumtabletten hebben ontvangen en of ze weten waar die voor zijn. En leg ze meteen uit hoe ze veilig in hun huis kunnen schuilen als dat nodig is.

Stel een noodpakket samen

Of het nu een aardbeving, een zware storm of een overstroming is: vaak heb je in een noodsituatie geen tijd meer om naar de winkel te gaan. Daarom is het belangrijk om altijd de juiste spullen in huis te hebben. Stel dus een noodpakket samen. Lees welke spullen in een noodpakket moeten zitten.

Altijd goed voorbereid op een noodsituatie

Rampen staan niet op de kalender. Ze gebeuren meestal plotseling en onverwacht. Daarom is het belangrijk dat je altijd voorbereid bent op een mogelijke noodsituatie. Weet jij hoe je dat doet?

Meer tips om goed voorbereid te zijn

1,2 mln.

huishoudens ontvingen jodiumtabletten