Word vrijwilliger Doneer

Vrienden van het Rode Kruis

Heb je als ondernemer maatschappelijke betrokkenheid altijd al hoog in het vaandel staan? Wil je met jouw bedrijf iets kunnen betekenen voor de mensen die het, het hardst nodig hebben? Kom dan nú in actie.

De Vrienden van het Rode Kruis is een groeiend netwerk van betrokken ondernemers die corporate social responsibility en maatschappelijk verantwoord ondernemen van toegevoegde waarde vinden voor hun bedrijf. Met iedere euro die je investeert, help je mensen die het nu het hardst nodig hebben. Wereldwijd én in Nederland.

Word Vriend van het Rode Kruis. Help de mensen die nu in nood zijn, maar investeer ook in innovatieve oplossingen om kwetsbare gemeenschappen beter voor te bereiden op rampen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Als Vriend van het Rode Kruis:

 • Geef je invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen;
 • Versterk je jouw reputatie en profilering door je aan het Rode Kruis te verbinden;
 • Neem je deel aan een zakelijk netwerk met een sterke maatschappelijke relevantie;
 • Vergroot je de betrokkenheid van uw medewerkers.

 

 

Wat zijn de voordelen van Vriend van het Rode Kruis?

 • Een netwerk van betrokken ondernemers;
 • Nieuwsbrief met updates over het Vriendenprogramma;
 • Het Vriend van-logo en e-mailbanner voor interne en externe communicatie;
 • Deelname aan jaarlijkse bijeenkomsten waarbij je kunt netwerken met andere Vrienden van het Rode Kruis;
 • EHBO- of reanimatiecursus voor 10 medewerkers;
 • EHBO-koffer voor op kantoor;
 • Korting op vervolgcursussen EHBO;
 • Belastingvoordeel: vraag je financieel adviseur om advies

Achteraf reageren? Of vooraf investeren!

Als Vriend van het Rode Kruis help je mensen die nu in nood zijn, maar investeer je ook in innovatieve oplossingen. Door vooraf te investeren in duurzame oplossingen help je kwetsbare gemeenschappen zich te beschermen tegen de impact van rampen en wordt veel schade en leed voorkomen. 

Het Vriendenprogramma richt zich op drie programma’s:

Programma 1: Natuurgeweld op de Filipijnen

Ieder jaar worden de Filipijnen getroffen door natuurgeweld. Tyfoons en moessonregens en de daarmee gepaard gaande stormen, vloedgolven en overstromingen teisteren de lokale bevolking. Een goede voorbereiding voorkomt een hoop leed. Met een bijdrage van €5000,- kunnen we bijvoorbeeld 5000 mangrovebomen planten die de kust helpen beschermen bij storm.

 • Hoe vaak worden de Filipijnen geteisterd door natuurgeweld?

  De Filipijnen worden jaarlijks getroffen door zo’n 20 tyfoons. Daarnaast wordt het gebied rond Tacloban regelmatig geteisterd door vloedgolven en overstromingen door stormen en moessonregens.

 • Hoe helpt het Rode Kruis?

  • Met herstelde mangroves en strandbossen – Deze houden wind tegen en zetten de grond vast zodat modderbanken ontstaan. Zo vormen ze natuurlijke golfbrekers. Daardoor is het risico op overstromingen bij een storm minder groot. De bossen worden samen met lokale bewoners geplant en onderhouden. Een expert wordt geraadpleegd om de mangroves optimaal te plaatsen en in te richten.
  • Met betere waarschuwingssystemen voor slecht weer, voorlichting over rampenvoorbereiding en trainingen voor noodhulpteams – Zo weten mensen beter wat ze moeten doen als de nood aan de man komt.
  • Met trainingen op het gebied van hygiëne, schoon drinkwater en afval – Door eerdere stormen, waaronder de zware tyfoon Haiyan in 2013, zijn wc’s en waterpompen verwoest. Mensen die hun huis verloren door het natuurgeweld trokken naar andere gebieden, waar ze nu met meer mensen op één plek wonen. De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor hoger. Daarom worden waterpompen gerepareerd of verplaatst naar betere plekken en er worden vaste locaties voor afvalverwerking ingericht.
  • Met nieuwe, duurzamere bronnen van levensonderhoud voor de lokale bevolking – De mangrovebossen spelen hierbij een belangrijke rol: vissen leven graag tussen de bomen en zeegrassen van de mangrovebossen. Bewoners van Tacloban kunnen deze vissen vangen voor eigen consumptie of voor de verkoop.
 • Hoeveel mensen worden geholpen met dit project?

  Het project richt zich direct op 1100 mensen in 7 wijken. Indirect worden er 17.333 mensen bereikt. Na afloop van het project zijn deze mensen minder kwetsbaar voor de tyfoons en overstromingen die vrijwel zeker weer zullen komen.

 • Waar investeer je in?

  Met een bijdrage van €5.000,- per jaar investeer je in het voorkomen van rampen. Met behulp van jouw investering kunnen we een van de volgende activiteiten realiseren:

  • 5.000 mangrovebomen planten die de kust helpen beschermen bij storm;
  • 2 wijken voorzien van hulpmiddelen (bijv. sirenes, megafoons en geluidsinstallaties) om mensen te waarschuwen.

Programma 2: Voedselnoodhulp in Nederland

Ook in Nederland is een maaltijd helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Steeds vaker horen we dat mensen een maaltijd moeten overslaan omdat ze de boodschappen niet meer kunnen betalen. Dit mogen we niet laten gebeuren. Daarom biedt het Rode Kruis voedselnoodhulp aan mensen die het niet meer redden en geen hulp kunnen vinden bij andere instanties. Samen met lokale partners die de wijk goed kennen, deelt het Rode Kruis boodschappenkaarten en ontbijttassen uit. Met een bedrag van bijvoorbeeld €7.500 kunnen we 750 kinderen voorzien van een ontbijttas voor 1 week.

 • Wie is deze groep mensen die geen hulp kan vinden bij andere instanties?

  Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die niet mobiel genoeg zijn om een voedselpakket op te halen, mensen die op de wachtlijst staan van een hulpinstantie, gezinnen in armoede die een paar euro te veel verdienen om in aanmerking te komen voor voedselhulp of ongedocumenteerden. Het Rode Kruis vindt dat iedereen in Nederland toegang moet hebben tot een goede maaltijd.

 • Wat zit er in een ontbijttas?

  Een ontbijttas bestaat uit een gezonde en gevarieerd ontbijt voor 1 kind voor een week lang en bestaat uit o.a. de volgende producten: brood, pap of muesli, melk, beleg, een stuk fruit en/of een stuk groente.

 • Hoe werkt een boodschappenkaart?

  Een boodschappenkaart is een soort tegoedkaart waarmee mensen zelf kunnen kopen wat ze nodig hebben. Gewoon, in de supermarkt. Ook als je het zelf even niet redt, is het prettig om de regie te houden over wat je eet.

 • Wie worden er geholpen door mijn steun?

  Door jouw steun kunnen we deze groep mensen voorzien van een goede maaltijd. Zo kunnen we gezinnen met kinderen helpen met een gezond en gevarieerd ontbijt. Met een boodschappenkaart van €17,50 hebben mensen 7 dagen een gevarieerde warme maaltijd. Met een vriendenbijdrage van €7.500 euro kunnen we het volgende realiseren:

  • 428 personen voorzien een boodschappenkaart voor 7 dagen een gevarieerde warme maaltijd.
  • 750 kinderen voorzien van een ontbijttas voor 7 dagen een gezond en gevarieerd ontbijt.

Programma 3: 510 data-initiatief

Informatie redt levens. Tijdens en vlak na een ramp, maar zeker ook ervóór. Die gedachte staat centraal bij 510, het data & digital-team van het Nederlandse Rode Kruis. 510 is opgericht om de snelheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit van humanitaire hulp te verbeteren, door het maken en gebruiken van data- en digitale producten. Het team zet data om in begrijpelijke analyses voor hulpverleners en getroffenen, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op en beter kunnen omgaan met rampen en crises. Met een bedrag van €10.000,- kunnen we een halve maand onderzoek doen naar geschikte nature-based solutions in Zambia.

 • Hoe werkt 510?

  510 maakt producten voor alle rampenfases, inclusief voorbereiding op rampen. Acute hulp, zoals tijdens de coronacrisis, krijgt altijd prioriteit. Door de grootte van het team kan de ontwikkeling van andere producten ondertussen wel doorgaan. Het team bestaat momenteel uit zo’n 90 mensen, waarvan 80% professionele vrijwilligers: mensen met kennis en ervaring in data & digital. Dit zijn masterstudenten, maar ook academici en experts van grote (internationale) bedrijven.

 • Welke projecten steun ik?

  Met jouw bijdrage steun je twee projecten:

  • Forecast-based financing: bij veel rampen kunnen levens en bezittingen worden gered als mensen geld hebben om op tijd voorzorgsmaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld om extra voorraden te kopen of vervoer om hun vee naar een veilige plek te brengen. Het Rode Kruis zet daarom steeds meer in op het geven van financiële steun vóórdat de ramp toeslaat via forecast-based financing, oftewel financiering gebaseerd op voorspellingen. Daarvoor is het cruciaal om te weten wanneer een ramp gaat toeslaan en welke gemeenschappen daardoor in gevaar komen. Daarom ontwikkelt 510 technische handleidingen en protocollen. Hulpverleners kunnen deze gebruiken om bij veelvoorkomende rampen zoals overstromingen en droogte forecast-based financing-hulp te verlenen.
  • Epidemic Risk Assessment: Zoals het coronavirus ons van dichtbij heeft laten zien, is het bij epidemieën zaak om uitbraken zo snel mogelijk in te dammen. Dit betekent dat hulpverleners en goederen naar de juiste plekken worden gestuurd. Maar hoe weten hulpverleners op tijd waar het risico het grootst is en welke factoren van belang zijn om dat risico te verkleinen? Met het Epidemic Risk Assessment wil 510 deze vragen beantwoorden. Dit model moet op basis van een grote verzameling factoren inzichtelijk maken in welke gebieden het risico op een ziekte-uitbraak het grootst is, en ook welke factoren daar de grootste rol in spelen. Op basis daarvan kunnen hulpverleners betere beslissingen maken in hun aanpak van de ziekte. Momenteel beperkt het onderzoek zich tot uitbraken van dengue in de Filipijnen.
 • Wat betekent mijn steun voor deze projecten?

  Met de steun van de Vrienden wordt het onderzoek en de productontwikkeling door de medewerkers en vrijwilligers van 510 mogelijk gemaakt. Als jij en 24 andere Vrienden 1 jaar €2.500,- investeren, kan 510 een jaar werken aan de ontwikkeling van forecast-based financing-methodologieën. Als jij en 29 andere Vrienden 2 jaar €2.500,- per jaar investeren, kan 510 een jaar werken aan de ontwikkeling van het Epidemic Risk Assessment.

 • Hoeveel mensen worden hiermee geholpen?

  Omdat het hier om onderzoek en productontwikkeling gaat, is deze vraag niet zo direct te beantwoorden als bij andere programma’s. Neem het ERA-project: dat richt zich nu op dengue in de Filipijnen. Als het onderzoek slaagt, kunnen mensen uit het hele land (met meer dan 100 miljoen inwoners) daar baat bij hebben. Bovendien kan het model daarna mogelijk uitgebouwd worden om ook bij dengue-uitbraken (en andere ziektes) in andere landen te helpen. Hoewel we dus geen concreet aantal aan deze projecten kunnen hangen, is de mogelijke impact op humanitaire hulpverlening en het potentiële bereik ervan enorm.

Vriend van het Rode Kruis logo_Westburg life science
Vriend van het Rode Kruis logo_NVO transport
Vriend van het Rode Kruis logo_Grottendieck
Vriend van het Rode Kruis logo_Applitech
Vriend van het Rode Kruis logo_ FRD Furukawa
Vriend van het Rode Kruis_logo_Verbeekenbol
Vriend van het Rode Kruis_logo_Sigma
Vriend van het Rode Kruis_logo_Op Zeker
Vriend van het Rode Kruis_logo_NL_jobs
Vriend van het Rode Kruis_logo_medido
Vriend van het Rode Kruis_logo_Ludens
Vriend van het Rode Kruis_logo_ISVW
Vriend van het Rode Kruis_logo_Huris
Vriend van het Rode Kruis_logo_Baxing
Vriend van het Rode Kruis_logo_PinDirect
Vriend van het Rode Kruis logo_solventa
Vriend van het Rode Kruis logo_Bosch Service
Vriend van het Rode Kruis_logo_Americold
Vriend van het Rode Kruis logo_vaccinatiesopreis
Vriend van het Rode Kruis_Studio Pets
Vriend van het Rode Kruis_logo Forkliftcenter (2)
Vriend van het Rode Kruis_logo Kragten (2)
Vriend van het Rode Kruis_Brands of
Vriend van het Rode Kruis logo_Raditeq
Vriend van het Rode Kruis logo_ Maatje voor de zorg
Vriend van het Rode Kruis logo_Tellekamp kunststofkozijnen
Vriend van het Rode Kruis logo_Tellekamp kunststofkozijnen
Vriend van het Rode Kruis logo_Marine Invest Holding
Vriend van het Rode Kruis_logo Lamit Care Systems
Vriend van het Rode Kruis logo_Magnus Energy
Vriend van het Rode Kruis logo_Label Plus
Vriend van het Rode Kruis logo_HC partners
Vriend van het Rode Kruis logo_Duiveman
Vriend van het Rode Kruis logo_3MENSionaal
Vrienden van het Rode Kruis Premium Business Consultancy
W3Serve Logo Vrienden van het Rode Kruis
Vrieden van het Rode Kruis logo Dorrestijn
Vrienden van het Rode Kruis logo QStarsIT
Vrienden van het Rode Kruis logo bttr digital impact creators
Vrienden van het Rode Kruis logo B solutions
Vrienden van het Rode Kruis logo Energy Profs
Vrienden van het Rode Kruis logo TechForce
Vrienden van het Rode Kruis - logo Van Oostrum Infra en Cultuurtechniek
Vrienden van het Rode Kruis - logo Van Poot Reiniging
Logo Vrienden van het Rode Kruis Matras Recycling Europe
Logo Vrienden van het Rode Kruis Matras Recycling Europe
Vrienden van het Rode Kruis - logo GeoCat
Vrienden van het Rode Kruis logo van Iersel
Vrienden van het Rode Kruis logo STEENGOED
Vrienden van het Rode Kruis logo Kessels Automobielen
Renfro Brands
Vrienden van het Rode Kruis_logo Bright Workwear

“De Regelmeisjes regelen van alles voor iedereen. We nemen veel projecten van onze opdrachtgevers uit handen. Daarnaast zetten we ons ook in voor maatschappelijke onderwerpen. Zo organiseren we elk jaar een Closet Sale waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat. We hebben ons aangesloten bij de Vrienden van het Rode Kruis om zo nóg meer maatschappelijke impact te maken.”

Kirsten van Schaik – De Regelmeisjes

“Goed doen voor een ander en investeren in de toekomst is voor ons belangrijk. ‘Met Pinnen voor het goede doel’ en onze samenwerking met het Rode Kruis dragen wij hier graag aan bij.”

Ben Smit – PinDirect

“In 2016 heb ik Bed-Stay ontwikkeld om mensen een tijdelijke slaapplaats te bieden met behoud van privacy en comfort. Deze nieuwe manier van tijdelijke (slaap)huisvesting is overal ter wereld snel en efficiënt in te zetten. Ik kwam hierdoor in contact met het Rode Kruis en besloot, om nog meer impact te kunnen maken, Vriend van het Rode Kruis te worden. Wat me enorm aanspreekt is dat je onderdeel uitmaakt van een netwerk waar krachten en kennis op de juiste manier worden gebundeld.”

Peter Vogel – Bed-Stay

Op de hoogte blijven van nieuws voor bedrijven & organisaties?

Ja, ik schrijf mij in

 

Neem vrijblijvend contact op

Vahideh Shemshad

Relatiemanager Corporate Partnerships
Thirza Wortmann Relatiemanager Vrienden van het Rode Kruis

Thirza Wortmann

Relatiemanager Corporate Partnerships