Word vrijwilliger Doneer

Word ook Vriend van het Rode Kruis

Waarom wachten met hulp tot het noodlot toeslaat? Waarom geen leed en schade voorkomen? En gemeenschappen weerbaar maken? Kom nog vóór een ramp in actie. Word Vriend van het Rode Kruis en investeer samen met de andere ondernemers in innovatieve oplossingen die de hulpverlening van het Rode Kruis vooruit helpen.

Samen impact maken. Dat doen de Vrienden van het Rode Kruis.

De Vrienden van het Rode Kruis is een groeiend netwerk van betrokken ondernemers die corporate social responsibility en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben. U bent al Vriend vanaf 200 euro per maand. Met iedere euro die u investeert, maakt het Rode Kruis mensen in binnen- en buitenland zelfredzaam en minder kwetsbaar voor rampen.

Word ook Vriend! Neem contact op voor de mogelijkheden.

Als Vriend van het Rode Kruis:

 • Geef je invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen;
 • Versterk je jouw reputatie en profilering door je aan het Rode Kruis te verbinden;
 • Neem je deel aan een zakelijk netwerk met een sterke maatschappelijke relevantie;
 • Vergroot je de betrokkenheid van uw medewerkers.

Wat zijn de voordelen van Vriend van het Rode Kruis?

 • Een netwerk van betrokken ondernemers;
 • Nieuwsbrief met updates over het Vriendenprogramma;
 • Het Vriend van-logo en e-mailbanner voor interne en externe communicatie;
 • Deelname aan jaarlijkse bijeenkomsten waarbij je kunt netwerken met andere Vrienden van het Rode Kruis;
 • EHBO- of reanimatiecursus voor 10 medewerkers;
 • EHBO-koffer voor op kantoor;
 • Korting op vervolgcursussen EHBO;
 • Belastingvoordeel: vraag je financieel adviseur om advies

Achteraf reageren? Of vooraf investeren!

Als Vriend van het Rode Kruis investeer je in drie programma’s die gericht zijn op rampenvoorbereiding. Het doel is om mensen, zowel in Nederland als daarbuiten, minder kwetsbaar te maken en hen te beschermen tegen de impact van rampen.

Programma 1: Natuurgeweld op de Filipijnen

Ieder jaar worden de Filipijnen getroffen door natuurgeweld. Tyfoons en moessonregens en de daarmee gepaard gaande stormen, vloedgolven en overstromingen teisteren de lokale bevolking. Een goede voorbereiding voorkomt een hoop leed. Met een bijdrage van €300,- per maand kunnen we bijvoorbeeld 230 mangrovebomen planten die de kust helpen beschermen bij storm.

 • Hoe vaak worden de Filipijnen geteisterd door natuurgeweld?

  De Filipijnen worden jaarlijks getroffen door zo’n 20 tyfoons. Daarnaast wordt het gebied rond Tacloban regelmatig geteisterd door vloedgolven en overstromingen door stormen en moessonregens.

 • Hoe helpt het Rode Kruis?

  • Met herstelde mangroves en strandbossen – Deze houden wind tegen en zetten de grond vast zodat modderbanken ontstaan. Zo vormen ze natuurlijke golfbrekers. Daardoor is het risico op overstromingen bij een storm minder groot. De bossen worden samen met lokale bewoners geplant en onderhouden. Een expert wordt geraadpleegd om de mangroves optimaal te plaatsen en in te richten.
  • Met betere waarschuwingssystemen voor slecht weer, voorlichting over rampenvoorbereiding en trainingen voor noodhulpteams – Zo weten mensen beter wat ze moeten doen als de nood aan de man komt.
  • Met trainingen op het gebied van hygiëne, schoon drinkwater en afval – Door eerdere stormen, waaronder de zware tyfoon Haiyan in 2013, zijn wc’s en waterpompen verwoest. Mensen die hun huis verloren door het natuurgeweld trokken naar andere gebieden, waar ze nu met meer mensen op één plek wonen. De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor hoger. Daarom worden waterpompen gerepareerd of verplaatst naar betere plekken en er worden vaste locaties voor afvalverwerking ingericht.
  • Met nieuwe, duurzamere bronnen van levensonderhoud voor de lokale bevolking – De mangrovebossen spelen hierbij een belangrijke rol: vissen leven graag tussen de bomen en zeegrassen van de mangrovebossen. Bewoners van Tacloban kunnen deze vissen vangen voor eigen consumptie of voor de verkoop.
 • Hoeveel mensen worden geholpen met dit project?

  Het project richt zich direct op 1100 mensen in 7 wijken. Indirect worden er 17.333 mensen bereikt. Na afloop van het project zijn deze mensen minder kwetsbaar voor de tyfoons en overstromingen die vrijwel zeker weer zullen komen.

 • Waar investeert u in?

  Met een bijdrage van €3.600,- per jaar investeert u in het voorkomen van rampen. Met behulp van uw investering kunnen we een van de volgende activiteiten realiseren:

  • 3.600 mangrovebomen planten die de kust helpen beschermen bij storm;
  • Vrijwilligers in 4 wijken een week trainen in het geven van hygiënevoorlichting;
  • 6 vrijstaande toiletten (incl. septic tank) bouwen;
  • 2 wijken voorzien van hulpmiddelen (bijv. sirenes, megafoons en geluidsinstallaties) om mensen te waarschuwen.

Programma 2: Nederland, Goed Voorbereid

Ook in Nederland kunnen mensen in een noodsituatie komen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Sommige mensen zijn extra kwetsbaar, zoals kinderen, ouderen en laaggeletterden. We proberen hen zo goed mogelijk voor te bereiden op noodsituaties. Onder de noemer ‘Goed Voorbereid’ werken we aan het vergroten van risicobewustzijn en kennis, het aanleren van vaardigheden en het vergroten van het sociaal netwerk.

 • Welke activiteiten vallen er zoal onder Goed Voorbereid?

  • Workshop Goed Voorbereid: tijdens deze workshop leren deelnemers hoe ze veelvoorkomende risico’s in hun directe leefomgeving kunt voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van brand, inbraak, een ernstige val of extreme wateroverlast. De workshop bevat handige tips en tricks die deelnemers direct kunnen toepassen.
  • Contactcirkel: niet iedereen heeft een netwerk om op terug te vallen. Dan is het toch fijn als iemand een oogje in het zeil houdt. Deelnemers van de Rode Kruis-contactcirkel letten op elkaar. Als het niet lukt om op een afgesproken moment contact te krijgen, zorgt de cirkel ervoor dat iemand een kijkje gaat nemen bij deze deelnemer. Zo vindt er elke dag een veiligheidscheck plaats en zorgen we dat deelnemers op tijd hulp krijgen.
  • Red Cross Quest: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat geldt ook voor kinderen. Dan is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen. Daarom is er de Red Cross Quest. In deze educatieve speurtocht leren kinderen tussen de 7 en 12 jaar de basisbeginselen van eerste hulp.
 • Wat betekent mijn steun voor deze projecten?

  Met uw steun kunnen we de workshop Goed Voorbereid, de Contactcirkel en de Red Cross Quest op meerdere plekken in het land uitbreiden. Met een Vriendenbijdrage van €3.600,- per jaar kunnen we een van de volgende activiteiten realiseren:

  • 9 workshops Goed Voorbereid waar 180 deelnemers aan meedoen;
  • 10 Contactcirckels opzetten waar zo’n 100 mensen profijt van hebben;
  • 5 Red Cross Quest speurtochten organiseren waar 600 kinderen aan deelnemen.

Programma 3: 510 data-initiatief

Informatie redt levens. Tijdens en vlak na een ramp, maar zeker ook ervóór. Die gedachte staat centraal bij 510, het data & digital-team van het Nederlandse Rode Kruis. 510 is opgericht om de snelheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit van humanitaire hulp te verbeteren, door het maken en gebruiken van data- en digitale producten. Het team zet data om in begrijpelijke analyses voor hulpverleners en getroffenen, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op en beter kunnen omgaan met rampen en crises.

 • Hoe werkt 510?

  510 maakt producten voor alle rampenfases, inclusief voorbereiding op rampen. Acute hulp, zoals tijdens de coronacrisis, krijgt altijd prioriteit. Door de grootte van het team kan de ontwikkeling van andere producten ondertussen wel doorgaan. Het team bestaat momenteel uit zo’n 90 mensen, waarvan 80% professionele vrijwilligers: mensen met kennis en ervaring in data & digital. Dit zijn masterstudenten, maar ook academici en experts van grote (internationale) bedrijven.

 • Welke projecten steun ik?

  Met uw bijdrage steunt u twee projecten:

  • Forecast-based financing: bij veel rampen kunnen levens en bezittingen worden gered als mensen geld hebben om op tijd voorzorgsmaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld om extra voorraden te kopen of vervoer om hun vee naar een veilige plek te brengen. Het Rode Kruis zet daarom steeds meer in op het geven van financiële steun vóórdat de ramp toeslaat via forecast-based financing, oftewel financiering gebaseerd op voorspellingen. Daarvoor is het cruciaal om te weten wanneer een ramp gaat toeslaan en welke gemeenschappen daardoor in gevaar komen. Daarom ontwikkelt 510 technische handleidingen en protocollen. Hulpverleners kunnen deze gebruiken om bij veelvoorkomende rampen zoals overstromingen en droogte forecast-based financing-hulp te verlenen.
  • Epidemic Risk Assessment: Zoals het coronavirus ons van dichtbij heeft laten zien, is het bij epidemieën zaak om uitbraken zo snel mogelijk in te dammen. Dit betekent dat hulpverleners en goederen naar de juiste plekken worden gestuurd. Maar hoe weten hulpverleners op tijd waar het risico het grootst is en welke factoren van belang zijn om dat risico te verkleinen? Met het Epidemic Risk Assessment wil 510 deze vragen beantwoorden. Dit model moet op basis van een grote verzameling factoren inzichtelijk maken in welke gebieden het risico op een ziekte-uitbraak het grootst is, en ook welke factoren daar de grootste rol in spelen. Op basis daarvan kunnen hulpverleners betere beslissingen maken in hun aanpak van de ziekte. Momenteel beperkt het onderzoek zich tot uitbraken van dengue in de Filipijnen.
 • Wat betekent mijn steun voor deze projecten?

  Met de steun van de Vrienden wordt het onderzoek en de productontwikkeling door de medewerkers en vrijwilligers van 510 mogelijk gemaakt. Als u en 15 andere Vrienden 1 jaar €3.600,- investeren, kan 510 een jaar werken aan de ontwikkeling van forecast-based financing-methodologieën. Als u en 19 andere Vrienden 2 jaar €3.600,- per jaar investeren, kan 510 een jaar werken aan de ontwikkeling van het Epidemic Risk Assessment.

 • Hoeveel mensen worden hiermee geholpen?

  Omdat het hier om onderzoek en productontwikkeling gaat, is deze vraag niet zo direct te beantwoorden als bij andere programma’s. Neem het ERA-project: dat richt zich nu op dengue in de Filipijnen. Als het onderzoek slaagt, kunnen mensen uit het hele land (met meer dan 100 miljoen inwoners) daar baat bij hebben. Bovendien kan het model daarna mogelijk uitgebouwd worden om ook bij dengue-uitbraken (en andere ziektes) in andere landen te helpen. Hoewel we dus geen concreet aantal aan deze projecten kunnen hangen, is de mogelijke impact op humanitaire hulpverlening en het potentiële bereik ervan enorm.

“We vinden het belangrijk om iets terug te geven aan de samenleving. Daadwerkelijk wat betekenen en je schouders er onder zetten: dat is de kunst. Daarom zijn we Vriend geworden van het Rode Kruis. Via het Rode Kruis komen we in aanraking met bedrijven en mensen die je anders nooit zou ontmoeten. Het geeft energie als samenwerkingen ontstaan met betrokken bedrijven die normaal gesproken niet plaats zouden vinden.”

Erwin Hundling – ESH Media

“De Oaktree Group levert al jaren communicatie-infrastructuur aan het Rode Kruis. Zo kwamen wij contact met deze fantastische organisatie. Wat ons met name aantrekt is dat het Rode Kruis niet alleen hulp verleent, maar zich ook inzet om rampen te voorkomen. Het gezamenlijke doel van de Vrienden van het Rode Kruis verbindt ons. Dat maakt het een waardevol ondernemersnetwerk.”

Roland van der Hoek – Oaktree Group

“Informatie redt levens. Als specialist in Informatiemanagement onderstreept KBenP het belang van goede informatie. Daarom maken wij graag deel uit van het Vriendennetwerk van het Rode Kruis. We hechten veel waarde aan onze sociale verantwoordelijkheid en zijn blij dat wij als Vriend ons steentje kunnen bijdragen aan een betere voorbereiding op rampen.”

Marcel Aldewereld – KbenP

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Ja, ik schrijf mij in

 

Neem vrijblijvend contact op

Vahideh Shemshad

Relatiemanager Corporate Partnerships 06 22 14 38 69