Word vrijwilliger Doneer

Het Rode Kruis collecteert in juni

In de collecteweek van 12 t/m 18 juni 2022 gaan duizenden collectanten weer op pad in hun eigen buurt om te collecteren voor het Rode Kruis. Met de opbrengsten van deze collecte wordt het lokale werk gesteund. Wil je je opgeven als collectant voor 2022? Meld je dan hier aan.

De rest van het jaar komen donateurwervers aan de deur

Donateurwervers kunnen bij jou thuis aanbellen en vragen jou om donateur te worden van het Rode Kruis. Zij nemen geen contant geld aan en vragen je om een machtiging af te geven. Deze inkomsten zijn voor het Rode Kruis van levensbelang. Zonder de maandelijkse inkomsten van onze donateurs kan het Rode Kruis niet direct in actie komen in geval van nood en kunnen we onze vrijwilligers en medewerkers niet de opleidingen bieden die ze nodig hebben.

In welke plaatsen komen de donateurwervers deze week langs de deur?

Op de website van Geef gerust aan de deur kun je nagaan of de donateurwervers van het Rode Kruis deze week bij jou aan de deur komen. De straatwervers zijn te herkennen aan hun Rode Kruis jassen en polo’s. Vanwege coronamaatregelen zijn de wervers iets anders herkenbaar dan voorheen en dragen zij ipv de jassen of polo’s, ook een wit hesje met het Rode Kruis logo, over hun eigen kleding. De wervers hebben een tablet waarop de gegevens van de donateur worden ingevuld.

Wat doen we met collectegeld van de collecte van 2021?

Juist in deze crisistijd is de hulp van het Rode Kruis hard nodig. Met 188 lokale afdelingen is het Rode Kruis altijd dichtbij. Dankzij jou kan het Rode Kruis in jouw regio…

 • GGD’s en ziekenhuizen blijven ondersteunen;
 • Slachtoffers bij evacuaties in Nederland opvangen;
 • Een luisterend oor bieden;
 • Voedselpakketten en boodschappenkaarten verspreiden aan mensen die dat nodig hebben;

Heb je meer dan een paar uurtjes over en wil je meedoen met de collecte van 2022?

Heb je meer tijd en hou je van plannen en coördineren? In de weken voorafgaand aan de collecte hebben we mensen nodig die twee à vier uur per week kunnen helpen als collectecoördinator. Wil je eerst meer over collectecoördinator weten? Stuur ons een mail voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

 • Krijg ik een vergoeding voor het collecteren?

  Nee, het collecteren gebeurt op vrijwillige basis.

 • Waar wordt de opbrengst van mijn (digitale) collectebus aan besteed?

  De opbrengst van de collecte gaat vooral naar het werk van het Rode Kruis in Nederland. Maar een gedeelte kan ook worden gebruikt voor internationale projecten als jouw lokale afdeling daarvoor kiest

 • Collecteer ik niet voor het salaris van de directeur?

  Nee, 100% van het opgehaalde geld gaat naar de hulpverleningsactiviteiten van de lokale afdelingen van het Rode Kruis. Er gaat dus geen euro van de collecte naar het salaris van de directeur!

 • In hoeverre is er controle op een goede besteding van het geld?

  Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. In de eerste plaats is er jaarlijks een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding wel klopt. Bovendien is het Rode Kruis aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Om het CBF-keurmerk te krijgen moeten we jaarlijks inzicht geven in onze inkomsten en uitgaven. Het CBF controleert of de kosten die zijn gemaakt om het geld te werven, binnen de perken blijven. En de belangrijkste controle is natuurlijk die vanuit het publiek: we vinden het belangrijk om de samenleving te laten zien wat we doen en voor wie. Dat doen we bijvoorbeeld met onze website, voorlichtingscampagnes, ons ledenblad, folders en jaarverslagen.