Word vrijwilliger Doneer

Het Rode Kruis heeft jaarlijks een collecteweek waarmee ons lokale werk gesteund wordt. In 2021 was dat de week van 13 t/m 19 juni. Duizenden collectanten gaan in die week op pad in hun eigen buurt.

Het hele jaar rond zijn er donateurwervers: zij kunnen bij jou thuis aanbellen en vragen jou om donateur te worden van het Rode Kruis.

Wil je je opgeven als collectant voor 2022? Houd dan deze pagina in de gaten: de inschrijving hiervoor start in 2022.

Wat doen we met collectegeld van de collecte van 2021?

Juist in deze crisistijd is de hulp van het Rode Kruis hard nodig. Met 188 lokale afdelingen is het Rode Kruis altijd dichtbij. Dankzij jou kan het Rode Kruis in jouw regio…

 • GGD’s en ziekenhuizen blijven ondersteunen;
 • Slachtoffers bij evacuaties in Nederland opvangen;
 • Een luisterend oor bieden;
 • Voedselpakketten en boodschappenkaarten verspreiden aan mensen die dat nodig hebben;

Heb je meer dan een paar uurtjes over en wil je meedoen met de collecte van 2022?

Heb je meer tijd en hou je van plannen en coördineren? In de weken voorafgaand aan de collecte hebben we mensen nodig die twee à vier uur per week kunnen helpen als collectecoördinator. Wil je eerst meer over collectecoördinator weten? Stuur ons een mail voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

 • Krijg ik een vergoeding voor het collecteren?

  Nee, het collecteren gebeurt op vrijwillige basis.

 • Waar wordt de opbrengst van mijn (digitale) collectebus aan besteed?

  De opbrengst van de collecte gaat vooral naar het werk van het Rode Kruis in Nederland. Maar een gedeelte kan ook worden gebruikt voor internationale projecten als jouw lokale afdeling daarvoor kiest

 • Collecteer ik niet voor het salaris van de directeur?

  Nee, 100% van het opgehaalde geld gaat naar de hulpverleningsactiviteiten van de lokale afdelingen van het Rode Kruis. Er gaat dus geen euro van de collecte naar het salaris van de directeur!

 • In hoeverre is er controle op een goede besteding van het geld?

  Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. In de eerste plaats is er jaarlijks een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding wel klopt. Bovendien is het Rode Kruis aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Om het CBF-keurmerk te krijgen moeten we jaarlijks inzicht geven in onze inkomsten en uitgaven. Het CBF controleert of de kosten die zijn gemaakt om het geld te werven, binnen de perken blijven. En de belangrijkste controle is natuurlijk die vanuit het publiek: we vinden het belangrijk om de samenleving te laten zien wat we doen en voor wie. Dat doen we bijvoorbeeld met onze website, voorlichtingscampagnes, ons ledenblad, folders en jaarverslagen.