Word vrijwilliger Doneer

Astma-aanval

Je hebt een stel vrienden van je zoon in huis. Ze betrekken ook de hond en af zelfs het konijn in hun spel. Niets aan de hand en helemaal leuk. Totdat Ben het ineens benauwd krijgt. Hij snakt naar lucht. Je ziet de paniek in zijn ogen. Zijn piepende ademhaling gaat door merg en been. Wat moet je doen bij een astma-aanval?

Wat stel je vast bij een astma-aanval?

 • Moeilijke en piepende ademhaling
 • Langere uitademing dan normaal
 • Soms: naar adem snakken
 • Hals- en schouderspieren bewegen mee met ademhaling
 • Angst, onrust, een versnelde hartslag of hartkloppingen

Wat doe je bij een astma-aanval?

 • Bel of laat 1-1-2 bellen bij hevige kortademigheid en pijn op de borst of veel bloed ophoesten.
 • Indien een slachtoffer met astma bekend is en medicijnen krijgt met behulp van een inhalator, help het slachtoffer dan. Laat het slachtoffer altijd zelf zijn medicijnen toedienen en doe dit nooit op eigen initiatief.
 • Neem contact op met de huisarts bij een astma-aanval of wanneer de medicijnen niet helpen of niet voorhanden zijn.
 • Voorkom paniek.
 • Zoek samen met het slachtoffer naar de meest geschikte houding.
 • Blijf bij het slachtoffer tot er weer sprake is van een normale ademhaling.

Download de gratis EHBO-app

Van brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing: Met de EHBO-app heb je alle EHBO instructies altijd op zak.

Meer EHBO-tips