Word vrijwilliger Doneer

Dit is hoe wij helpen in Israël/Gaza

Laatste update: 17 november 2023
Geplaatst op 03 november 2023

De recente escalatie van het conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever heeft een enorme impact op miljoenen mensen, die nu leven met onzekerheid en angst. Deze situatie verergert de bestaande humanitaire crisis. En de prijs voor het conflict, wordt betaald door burgers. 

Het geweld in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever bereikt een alarmerend niveau dat we in jaren niet hebben gezien. Hulpverleners van het Rode Kruis doen hun werk terwijl ze onder vuur liggen, tijdens raketaanvallen en terwijl luchtalarmen afgaan. We roepen op om humanitaire hulp toe te laten, en benadrukken dat burgers en hulpverleners nóóit een doelwit mogen zijn. 

Dit artikel blijven we updaten met de laatste ontwikkelingen. 

Hoe wij helpen in Israël

Het Rode Kruis is al sinds 1967 actief in het conflictgebied, zowel in Israël als in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Tienduizend eerstehulpverleners van Magen David Adom, zoals het Rode Kruis in Israël heet, bieden medische hulp en psychosociale ondersteuning en informeren mensen over hoe ze veilig kunnen handelen tijdens luchtaanvallen. Ook vervoeren ze gewonde slachtoffers in ambulances naar ziekenhuizen en zorgen ze voor voldoende bloeddonaties. Het Israëlische Rode Kruis heeft al zijn beschikbare middelen ingezet om de gewonden te ondersteunen, waaronder 1.500 ambulances, helikopters, mobiele intensive care-eenheden en gespecialiseerde reddingsvoertuigen. Ook heeft het Internationale Rode Kruis gefaciliteerd bij de vrijlating van gegijzelden door ze van Gaza terug naar Israël te brengen.

Update 8 november: Inmiddels zijn sinds 7 oktober 50.000 eenheden bloed ingezameld, getest en verdeeld over de ziekenhuizen. Meer dan 4.000 patiënten zijn behandeld. Naast het reageren op huidige incidenten, gaat het Rode Kruis in Israël ook door met het overbrengen van patiënten tussen ziekenhuizen. Voor moeders die borstvoeding geven, maar die zijn overleden, vermist, gegijzeld, gewond zijn geraakt, bezig met hulp bieden of op een andere manier geen borstvoeding kunnen geven, helpt de organisatie vervangende melk aan hun baby’s te verstrekken (tot nu toe 600 liter). Daarnaast is er een gratis online ‘noodsituatietraining’ gelanceerd, inclusief Eerste Hulp gericht op traumazorg waar al meer dan 20.000 mensen aan mee hebben gedaan.

Medewerkers en vrijwilligers werken onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Ambulanceposten van het Israëlische Rode Kruis zijn geraakt door raketten, waardoor negen ambulances zijn beschadigd en buiten dienst zijn.

Hoe wij helpen in Gaza en Westelijke Jordaanoever

De Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet, bemant eveneens ambulances en biedt medische hulp aan getroffenen, onder wie veel burgers. Vanwege het escalerende geweld hebben ze een noodtoestand afgekondigd voor de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.

Update 15 november: De nieuwe informatie is de maximale informatie die we hebben kunnen verzamelen nu ze te maken hebben met communicatieproblemen als gevolg van stroomuitval. In de Gazastrook staan in totaal 31 ambulances klaar en reageren 130 zorgmedewerkers, chauffeurs en eerste hulpverleners op de noodsituatie. Momenteel zijn er slechts 7 van de 18 ambulancevoertuigen operationeel in Noord-Gaza vanwege het opraken van de brandstof en schade als gevolg van het geweld. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft medische noodhulp verleend aan 9.756 mensen en ambulancepersoneel heeft 3.133 gewonden vervoerd. Psychologische ondersteuningsteams bieden de broodnodige psychosociale eerste hulp aan ambulanceteams die de gewonden helpen, en hebben tot nu toe meer dan 20.000 mensen ondersteund.

In het Al-Quds ziekenhuis van het Rode Kruis in Gaza-stad zijn in totaal 1.169 gewonden verzorgd. In het Al-Amal ziekenhuis in Khan Younis zijn 881 gewonden verzorgd. Een volledige stroomstoring, het opraken van voedsel en water voor de patiënten, en de belemmering van de toegang tot medische en humanitaire voorraden heeft de voortzetting van de medische zorg in het Al-Quds Ziekenhuis onmogelijk gemaakt. Op 14 november slaagden de teams van de Palestijnse Rode Halve Maan erin om de zieken, gewonden en hun families te evacueren van het Al-Quds ziekenhuis naar Al-Amal in Khan Younis. Inmiddels is de enige stroomgenerator in het Al-Amal ziekenhuis ermee opgehouden. Ondanks de stroomstoring blijft het personeel daar medische hulp verlenen. Sinds de evacuatieorders hebben de Rode Kruis-ziekenhuizen en het kantoor in Gaza-stad onderdak geboden aan mensen die op zoek waren naar veiligheid. Naar schatting zijn er nu ongeveer 20.000 mensen ondergebracht op deze locaties, waar ze slapen in overvolle ruimten. Hulpgoederen zijn uitgedeeld aan ruim 68.000 ontheemde gezinnen.

In de Westelijke Jordaanoever zijn er in totaal 59 ambulances en 114 hulpverleners actief met het geven van medische noodhulp. De Palestijnse Rode Maan heeft hier medische noodhulp gegeven aan 2.598 mensen. De psychosociale ondersteuningsteams bieden psychologische eerste hulp aan getroffen en hebben tot nu toe ruim 4.000 mensen ondersteund. Daarnaast zijn er hulpgoederen uitgedeeld aan ruim 400 ontheemde personen in tijdelijke onderkomens en in ziekenhuizen. De hulpgoederen bevatten voedselpakketten, dekens, matrassen, water en ook enkele hygiënekits, keukensets en babybenodigdheden voor de getroffenen.

Hulp vanuit het Internationale Rode Kruis

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) is ook actief in Gaza en de Westelijke Jordaanoever en leverde medische goederen aan een ziekenhuis in Gaza. Het ICRC onderhandelt over gijzelaars, helpt zoeken naar vermisten en werkt aan de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook wordt er in de Gazastrook psychosociale hulp geboden aan mensen die door het langdurige conflict getraumatiseerd zijn geraakt. 

Humanitair oorlogsrecht 

Tot onze grote zorgen zijn er diverse ambulances en personeel aangevallen van zowel het Rode Kruis in Israël als van de Palestijnse Rode Halve Maan. We betreuren het diep dat zeven van onze moedige hulpverleners hierbij zijn omgekomen. We doen een dringende oproep aan alle partijen om de beginselen van het internationaal humanitair oorlogsrecht na te leven.

Het doden en mishandelen van burgers is streng verboden volgens de Verdragen van Genève. Deze verdragen vereisen dat gewonden en zieken menselijk worden behandeld en dat er respectvol wordt omgegaan met gevangenen. Bovendien is gijzelneming verboden volgens het humanitair oorlogsrecht, en moeten gijzelaars onmiddellijk ongedeerd worden vrijgelaten. 

Het niet naleven van deze beginselen zal alleen maar voor meer burgerslachtoffers zorgen.

Water als wapen 

Tot onze grote zorg zien we dat water wordt ingezet als wapen tijdens dit conflict. Dit is in strijd met het humanitair oorlogsrecht. Men moet alles op alles zetten om te zorgen dat burgers zijn beschermd. Het is van cruciaal belang dat kritieke infrastructuur, zoals elektriciteits- en watervoorziening, niet wordt aangevallen.  

De autoriteiten moeten ervoor zorgen dat burgers – ook in tijden van oorlog – toegang blijven houden tot basisbehoeften, waaronder veilig water, voedsel en medische zorg. Al eerder in het conflict zorgde het geweld voor grote waterproblemen in Gaza.

Nepnieuws

Op sociale media wordt veel desinformatie over het conflict verspreid. Zo worden er bijvoorbeeld video’s gedeeld van rakketten die gebouwen raken, terwijl deze beelden uit 2021 dateren. Zelfs video’s uit computerspellen komen voorbij. Deze desinformatie is gevaarlijk, helemaal in tijden van conflict, en draagt niet bij aan het voorkomen van onnodig leed. 

Het Rode Kruis helpt 

Mensen in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever hebben dringend hulp nodig. De escalatie van het conflict brengt vele levens van onschuldige burgers in gevaar. Het Rode Kruis zal, zoals altijd, blijven helpen zonder partij te kiezen in conflictsituaties.  

Meest recente berichten