Word vrijwilliger Doneer

Dit is hoe wij helpen in Israël/Gaza

Laatste update: 12 februari 2024
Geplaatst op 03 november 2023

De recente escalatie van het conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever heeft een enorme impact op miljoenen mensen, die nu leven met onzekerheid en angst. Deze situatie verergert de bestaande humanitaire crisis. En de prijs voor het conflict, wordt betaald door burgers. 

Het geweld in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever heeft een alarmerend niveau bereikt dat we in jaren niet hebben gezien. Duizenden mensen zijn gedood en tienduizenden gewond, waaronder veel jonge kinderen. Hulpverleners van het Rode Kruis ter plaatse doen hun werk terwijl ze onder vuur liggen. We roepen op om humanitaire hulp toe te laten, en benadrukken dat burgers en hulpverleners nóóit een doelwit mogen zijn. 

Lees hier het laatste nieuws over het conflict en onze hulpverlening.

Hoe wij helpen in Israël

Het Rode Kruis is al sinds 1967 actief in het conflictgebied, zowel in Israël als in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Tienduizend eerstehulpverleners van Magen David Adom, zoals het Rode Kruis in Israël heet, bieden medische hulp en psychosociale ondersteuning en informeren mensen over hoe ze veilig kunnen handelen tijdens luchtaanvallen. Ook vervoeren ze gewonde slachtoffers in ambulances naar ziekenhuizen en zorgen ze voor voldoende bloeddonaties. Het Israëlische Rode Kruis heeft al zijn beschikbare middelen ingezet om de gewonden te ondersteunen, waaronder ambulances, helikopters, mobiele intensive care-eenheden en gespecialiseerde reddingsvoertuigen. Ook is er een gratis online ‘noodsituatietraining’ gelanceerd, inclusief Eerste Hulp gericht op traumazorg.

Het Internationale Rode Kruis faciliteert bij de vrijlating van gegijzelden door ze van Gaza terug naar Israël te brengen.

Hoe wij helpen in Gaza en Westelijke Jordaanoever

De ontheemding in Gaza is op dit moment afschuwelijk. Volgens VN-rapporten is sinds het begin van het conflict meer dan 85 procent van de bevolking ontheemd. Ook op de Westelijke Jordaanoever heeft de toegenomen onveiligheid geleid tot doden, gewonden en tragische ontheemding. De volledige afsluiting van sommige steden en dorpen heeft het verkeer van mensen en goederen aanzienlijk beperkt.

De Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet, bemant ambulances en biedt medische noodhulp aan getroffenen, waaronder veel kinderen. Psychologische ondersteuningsteams bieden ook de broodnodige psychosociale eerste hulp aan ambulanceteams die de gewonden helpen. Daarnaast worden er hulpgoederen uitgedeeld aan ontheemde personen in tijdelijke onderkomens en in ziekenhuizen. De hulpgoederen bevatten voedselpakketten, dekens, matrassen, water en ook enkele hygiënekits, keukensets en babybenodigdheden voor de getroffenen.

Hulp vanuit het Internationale Rode Kruis

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) is ook actief in Gaza en de Westelijke Jordaanoever en leverde medische goederen aan een ziekenhuis in Gaza. Het ICRC onderhandelt over gijzelaars, helpt zoeken naar vermisten en werkt aan de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook wordt er in de Gazastrook psychosociale hulp geboden aan mensen die door het langdurige conflict getraumatiseerd zijn geraakt. 

Humanitair oorlogsrecht 

Tot onze grote zorgen zijn er diverse ambulances en personeel aangevallen van zowel het Rode Kruis in Israël als van de Palestijnse Rode Halve Maan. We betreuren het diep dat zeven van onze moedige hulpverleners hierbij zijn omgekomen. We doen een dringende oproep aan alle partijen om de beginselen van het internationaal humanitair oorlogsrecht na te leven.

Het doden en mishandelen van burgers is streng verboden volgens de Verdragen van Genève. Deze verdragen vereisen dat gewonden en zieken menselijk worden behandeld en dat er respectvol wordt omgegaan met gevangenen. Bovendien is gijzelneming verboden volgens het humanitair oorlogsrecht, en moeten gijzelaars onmiddellijk ongedeerd worden vrijgelaten. 

Het niet naleven van deze beginselen zal alleen maar voor meer burgerslachtoffers zorgen.

Water als wapen 

Tot onze grote zorg zien we dat water wordt ingezet als wapen tijdens dit conflict. Dit is in strijd met het humanitair oorlogsrecht. Men moet alles op alles zetten om te zorgen dat burgers zijn beschermd. Het is van cruciaal belang dat kritieke infrastructuur, zoals elektriciteits- en watervoorziening, niet wordt aangevallen.  

De autoriteiten moeten ervoor zorgen dat burgers – ook in tijden van oorlog – toegang blijven houden tot basisbehoeften, waaronder veilig water, voedsel en medische zorg. Al eerder in het conflict zorgde het geweld voor grote waterproblemen in Gaza.

Nepnieuws

Op sociale media wordt veel desinformatie over het conflict verspreid. Zo worden er bijvoorbeeld video’s gedeeld van rakketten die gebouwen raken, terwijl deze beelden uit 2021 dateren. Zelfs video’s uit computerspellen komen voorbij. Deze desinformatie is gevaarlijk, helemaal in tijden van conflict, en draagt niet bij aan het voorkomen van onnodig leed. 

Het Rode Kruis helpt 

Mensen in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever hebben dringend hulp nodig. De escalatie van het conflict brengt vele levens van onschuldige burgers in gevaar. Het Rode Kruis zal, zoals altijd, blijven helpen zonder partij te kiezen in conflictsituaties.  

Meest recente berichten