Word vrijwilliger Doneer

Het Rode Kruis en IKEA Foundation

Dankzij 10 miljoen euro die het Rode Kruis van IKEA Foundation krijgt, werkt het Rode Kruis aan innovatieve projecten in Afrika om mensen beter voor te bereiden op mogelijke rampen.

Vroegtijdig waarschuwen bij een noodsituatie

Het Rode Kruis ontwikkelt ‘early warning, early action’-systemen in Ethiopië, Kenia en Oeganda om kwetsbare mensen vroegtijdig te waarschuwen als er een noodsituatie dreigt. Want waarom wachten als je vooraf kunt helpen? Om deze systemen goed werkend te krijgen, is het noodzakelijk deze van tevoren te testen. In onderstaande video zie je hoe dat gaat.

Helpen met data

Het verzamelen en analyseren van data en de expertise van het Rode Kruis op klimaatvraagstukken spelen een belangrijke rol in deze projecten. Steeds meer en betere data komt beschikbaar over natuurgeweld in kwetsbare gebieden. Hierdoor wordt het mogelijk om noodsituaties beter te voorspellen.

Als er dan een calamiteit dreigt, kunnen de meest kwetsbare mensen hierop voorbereid worden. Bijvoorbeeld door hun van tevoren alvast wat geld te geven, zodat zij noodrantsoen kunnen inkopen.

“Samen de uitdaging aangaan”

Marieke van Schaik, algemeen directeur van het Rode Kruis: “We zijn heel trots om IKEA Foundation als partner aan ons te verbinden. Het bijzondere van de samenwerking is dat we nu voorafgaand aan een mogelijke ramp al concrete maatregelen kunnen nemen. Dit soort projecten zijn de toekomst in hulpverlening en zullen uiteindelijk veel geld besparen. We zijn blij dat IKEA Foundation de noodzaak onderschrijft en met ons de uitdaging aangaat.”

Over IKEA Foundation

De IKEA Foundation zet zich in om de kansen van de armste kinderen in de wereld verbeteren door projecten te steunen die wezenlijke verandering kunnen creëren. De Foundation werkt samen met sterke strategische partners en heeft een innovatieve aanpak om op grote schaal resultaten te realiseren. De IKEA Foundation richt zich op vier fundamentele aspecten in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start, goed onderwijs en een duurzaam gezinsinkomen.