Word vrijwilliger Doneer

Hoe Rode Kruis-vrijwilligers slachtoffers van mensenhandel helpen

Geplaatst op 23 december 2019

Annabel begeleidt en helpt als Rode Kruis-vrijwilliger slachtoffers van mensenhandel. “Tot het écht nodig is, probeer ik niet te vragen naar wat er is gebeurd.”

Doelgroep

“Het zijn slachtoffers van mensenhandel die van buiten Europa naar Nederland zijn gekomen en hier  in aanraking zijn gekomen met mensenhandel. Als ze daar aangifte van doen bij de politie kunnen ze gedurende de lopende zaak een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Zolang het onderzoek naar hun zaak loopt, hebben zij recht op deze verblijfsvergunning. Als de strafzaak wordt beëindigd, kunnen ze een vervolgprocedure ingaan om op grond van humanitaire redenen een vervolgvergunning aan te vragen. Bij die twee trajecten bieden vrijwilligers van het Rode Kruis ondersteuning aan de cliënten.”

Het werk

“Het is heel gevarieerd: van meegaan naar gesprekken met advocaten tot brieven vertalen, juridische procedures uitleggen en helpen om een paspoort te verkrijgen. Dat is voor een client erg fijn. De procedures zijn erg ingewikkeld en er komt veel op de cliënten af. Wij hebben als vrijwilliger tijd om stil te staan bij alle vragen die de cliënten hebben. Het is een laagdrempelige manier om alles nog eens door te nemen, anders dan met advocaten en hulpverleners. Mijn achtergrond is sociologisch en juridisch, en dat is handig. Maar ik heb bijvoorbeeld geen vreemdelingenrecht gehad tijdens mijn studie. Gelukkig traint het Rode Kruis ons daar uitgebreid in.”

Drijfveer

“Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in Nederland de rechten die hij heeft goed kan benutten. Bovendien wil ik graag iets voor deze kwetsbare doelgroep betekenen. En ik wil mijn client bij alle stappen begeleiden. Hij of zij moet het gevoel hebben met alle vragen bij me terecht te kunnen. We proberen het trouwens ter bevordering van de zelfredzaamheid vooral sámen met de client te doen. We nemen ze mee in de procedures en legt ze uit waarom we bepaalde stappen zetten.”

Buitenlandse achtergond

“De hulp die ik verleen is speciaal voor de doelgroep die geen paspoort of verblijfsvergunning heeft. Nederlandse slachtoffers van mensenhandel krijgen ander soort hulp of worden ondersteund vanuit andere organisaties.”

Schrijnende verhalen

“Ik probeer niet te vragen naar wat er gebeurd is totdat het voor de begeleiding nodig is om ernaar te vragen. En dat is wanneer ik een veiligheidsrapportage, die gebruikt wordt ter onderbouwing van een verblijfsaanvraag, moet schrijven. Ik wil niet onnodig iemand in een situatie brengen waarin hij een moeilijk verhaal moet vertellen over zichzelf. Ook omdat slachtoffers van mensenhandel over het algemeen moeite hebben om anderen te vertrouwen.”

Kracht

“Het is confronterend en heel erg verdrietig om te zien dat dit gebeurt. Ook nog eens dichterbij en vaker dan je in eerste instantie denkt. Maar ik haal er ook kracht uit. Vooral omdat ik zie hoe enorm sterk de slachtoffers van mensenhandel zijn, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt.”

Wil je meer weten over Hulp in Nederland?