Word vrijwilliger Doneer

Steeds meer leerlingen hebben recht op voedselhulp 

Geplaatst op 27 februari 2024

Het kunnen betalen van de dagelijkse boodschappen is niet vanzelfsprekend. Zo kon Louisa door financiële problemen haar kinderen niet iedere dag eten meegeven naar school. En we zien dat bij steeds meer scholen het aantal leerlingen groeit dat uit een gezin komt met een lager inkomen. Het schoolmaaltijdenprogramma biedt daarom hulp aan leerlingen en gezinnen die hiermee worstelen en in voedselnood zitten.

In totaal telt Nederland ruim 8.000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Zo’n 2.000 scholen hiervan zitten op dit moment in het schoolmaaltijdenprogramma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Jeugdeducatiefonds (JEF) en het Rode Kruis. Nog eens 700 scholen blijken recht te hebben op deze ondersteuning, maar krijgen dit nog niet. Dit betekent dat zeker één derde van de Nederlandse scholen hier recht op heeft. We roepen daarom ook deze scholen op zich alsnog aan te melden voor het programma.

Ontbijt op school of thuis

Scholen komen in aanmerking voor het schoolmaaltijdenprogramma zodra 30% van de leerlingen op de school uit een gezin komt met een lager inkomen. Dit zijn gezinnen die onder modaal verdienen. Leerlingen bij wie het niet vanzelfsprekend is dat de koelkast goed gevuld is, krijgen dan een maaltijd op school, of bieden we ondersteuning in de vorm van een boodschappenkaart. Scholen bepalen hierin zelf welke hulp het beste aansluit op de vraag van de ouders.

Iedereen kan in voedselnood komen

Iedereen kan in voedselnood komen. Zo ondervond ook Louisa*. Na een verhuizing en een echtscheiding kreeg ze het financieel erg moeilijk en had ze moeite haar gezin te voorzien met voldoende eten. “Ik belandde in de bijstand en kwam aan het eind van de maand altijd te kort.” Nu ontvangt Louisa hulp in de vorm van boodschappenkaarten dankzij het schoolmaaltijdenprogramma. “De hulp die ik nu ontvang komt dan ook echt als een geschenk uit de hemel.”

Dankzij deze tijdelijke hulp, krijgt Louisa wat meer ademruimte om haar kinderen met een gevulde broodtrommel naar school te laten gaan. Met de boodschappenkaarten ontvangt ze €2,30 per schooldag, gebaseerd op advies van het Nibud. Toch is structurele hulp hetgeen dat Louisa en anderen nodig hebben.

Boodschappenkaarten

“Uit ervaring met boodschappenkaarten in het buitenland weten we dat dit een succesvolle manier van hulpverlening is”, legt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis uit. “Mensen in voedselnood kunnen zo zelf bepalen wat zij nodig hebben, of het nu een stuk fruit is voor in de broodtrommel, of een warme maaltijd.” Hij vertelt dat door de boodschappenkaarten ouders weer ontbijt of gezonde tussendoortjes kunnen meegeven aan hun kinderen.

Scholen en families die gebruik maken van deze hulp hebben continuïteit nodig. Daarom roepen we de Tweede Kamer op om voor de zomer een uitspraak te doen over de voortgang van het schoolmaaltijdenprogramma na 2024. Dat biedt scholen duidelijkheid.

Het Rode Kruis en voedselhulp

In Nederland leven meer dan 400.000 mensen in voedselnood die hulp nodig hebben, maar dit (nog) niet krijgen. Het Rode Kruis helpt hen door het uitdelen van boodschappenkaarten, schoolmaaltijden of ontbijttassen. We vinden dat ieder kind voldoende voeding moet krijgen. Een goed ontbijt is daarbij essentieel, want op een lege maag kun je niet leren.

Wil je meer weten over Hulp in Nederland?