Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis: Soedan verkeert in een enorme en vergeten humanitaire crisis

Geplaatst op 24 januari 2024

Rode Kruis blijft mensen ondersteunen in de moeilijkste omstandigheden

In Soedan voltrekt zich een enorme humanitaire ramp. Het Rode Kruis ziet dat de situatie onhoudbaar is geworden. Grootschalige uitbraken van ziekten, honger, geweld en 7,4 miljoen mensen op de vlucht zorgen voor ongekende nood. Daar moet snel meer aandacht voor komen. 

Vorig jaar april escaleerde het geweld in Khartoem en Darfoer en dit breidde zich uit over Soedan. De veiligheid is daardoor weg, wetteloosheid kwam ervoor in de plaats. Nu is het een ‘ramp-op-ramp’: door droogte en overstromingen, een direct gevolg van klimaatverandering, gaan oogsten verloren en veranderde akkergrond in een woestijn. Watervoorraden raken uitgeput en steeds meer mensen zoeken op andere plekken veiligheid. Bovendien huisvest Soedan veel vluchtelingen uit buurlanden, zoals Zuid-Soedan en Ethiopië. Dat alles legt druk op het land.

Veiligheid gezocht, maar niet gevonden
Door aanhoudend geweld zijn sinds vorig jaar miljoenen mensen in Soedan op de vlucht geslagen en zijn nog eens miljoenen naar buurlanden gevlucht. Derk Segaar is hoofd Internationale Hulp bij het Rode Kruis. Hij was vorig week in Zuid-Soedan en vertelt: “In 2023 kwamen daar bijna 500.000 mensen aan. Zij leven in erbarmelijke omstandigheden. Wat het dubbel zo tragisch maakt, is dat zo’n 85 procent van hen oorspronkelijk afkomstig is uit Zuid-Soedan. Mensen ontvluchtten toen het geweld aldaar en hoopten in Soedan juist veilig te zijn. Nu zijn zij wéér ontheemd.”  

De leefomstandigheden in vluchtelingenkampen in Soedan en buurlanden zijn meestal niet goed. Veel vluchtelingen worden daarnaast bij mensen thuis opgevangen, waardoor het er te vol wordt. Segaar: “Overbevolking heeft al snel invloed op de gezondheid. Ziekten slaan eerder over, mede door een gebrek aan schoon water. Toiletten worden met te veel mensen gedeeld, wat leidt tot de verspreiding van ziekten. Soedan kampt ook met grote voedselnood. Volgens de VN hebben 17,7 miljoen mensen die getroffen zijn door deze ramp honger. Alle ellende grijpt in elkaar.”  

Ziekten, geen zorg, geen onderwijs
“Het Rode Kruis kon recent 50 ton aan hulpgoederen Soedan inkrijgen, waaronder tenten, eerste hulpvoorraad en andere belangrijke spullen. We runnen zogenoemde ‘humanitaire servicepunten’ voor mensen op de vlucht. Ook daar geven we hulp. Toch zien we dat het lang niet genoeg is”, vertelt Segaar.  

“Er zijn al bijna 10.000 gevallen gemeld van cholera, mazelen, dengue en malaria. Dat is nog maar het topje van de ijsberg. In meerdere staten grijpt cholera om zich heen, terwijl de gezondheidszorg door het conflict is ingestort. De situatie heeft tenslotte een direct gevolg voor het onderwijs in Soedan: zeker 19 miljoen kinderen kunnen nu niet naar school, zegt de VN.”  

Ziekenhuiszorg ingestort
Door hevige gevechten is nog 14 procent van de ziekenhuizen in de hoofdstad Khartoem operationeel. Personeel en patiënten hebben er te maken met uitval van water, stroom en tekorten aan voedsel en medicijnen. De watervoorraden in de stad zijn bijna op. Hierdoor gebruiken mensen nu rivierwater, wat tot leidt tot grote gezondheidsrisico’s. De Soedanese Rode Halve Maan heeft nog twee gezondheidsklinieken in de stad in gebruik. Vrijwilligers springen verder bij waar zij kunnen. Ze geven eerste hulp en mentale ondersteuning en datzelfde doen zij in de westelijke regio Darfoer, waar de medische zorg ook onder grote druk staat.  

In andere delen van het land zet de Soedanese Rode Halve Maan zich in door te helpen met voedseldistributie, onderdak, schoon water en medische zorg, gesteund door het Rode Kruis wereldwijd. Helaas is het aantal vrijwilligers door de instabiele situatie veel minder geworden in de afgelopen tijd; ook zij zijn op de vlucht geslagen. Segaar: “Het Rode Kruis helpt in alle landen waar vluchtelingen uit Soedan naartoe zijn getrokken. Maar uiteindelijk is een politieke oplossing noodzakelijk om het conflict te stoppen. Alleen dan kunnen hulpverleners werken aan structurelere noodhulp voor de vele levensbedreigende problemen die miljoenen mensen nu te verduren krijgen.”

Op giro 6868 kun je doneren voor Soedan

Voor donaties kun je het rekeningnummer NL83 INGB 0000 0068 68 gebruiken, onder vermelding van Soedan.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten