Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis waarschuwt: wereld is niet goed voorbereid op nieuwe pandemie

Geplaatst op 30 januari 2023

Hulporganisatie komt in nieuwe rapporten met aanbevelingen  

Geen enkele aardbeving, droogte of orkaan heeft zoveel slachtoffers gemaakt als de COVID-19 pandemie. Naar schatting 6,5 miljoen mensen zijn er in de afgelopen jaren door overleden. Wereldwijd zullen overheden moeten werken aan meer vertrouwen en rechtvaardigheid, als we virussen met meer succes willen bestrijden. Dat concludeert het Internationale Rode Kruis (IFRC) in twee rapporten die de organisatie vandaag presenteert (World Disaster Report en het Everyone Counts Report). Het Rode Kruis onderzocht hoe landen zich beter kunnen voorbereiden op een nieuwe pandemie. 

De rapporten geven een beeld van de successen en de uitdagingen van de afgelopen drie jaar. Ook geeft het Rode Kruis verschillende aanbevelingen aan wereldleiders om tragedies van deze grootte in de toekomst te voorkomen. 

Uit de rapporten blijkt dat overheden zich moeten focussen op verschillende facetten om zich effectief te kunnen voorbereiden op een nieuwe pandemie. Zo is het belangrijk om niet alleen op landelijk niveau maar ook in plaatselijke gemeenschappen zorgen dat mensen beter voorbereid zijn op de uitbraak van ziekten. De afgelopen jaren bleek dat in veel landen de landelijke en lokale hulpverlening niet goed genoeg samenwerkten, en lokale gemeenschappen niet goed genoeg betrokken werden bij de bestrijding van het virus. Ook werden vaccins niet gelijk verdeeld, waardoor groepen mensen buiten de boot vielen. Om dit te voorkomen zijn wereldwijde solidariteitsafspraken nodig. Daarnaast geeft het Rode Kruis aan dat het belangrijk is om de sociaaleconomische gevolgen van een pandemie als overheid te beperken en het vertrouwen in de hulpverlening en voorlichting te vergroten. 

Vertrouwen

Wereldwijd heeft het Rode Kruis de afgelopen drie jaar 1,1 miljard mensen geholpen om zich te beschermen tegen het virus. Wat duidelijk werd tijdens deze wereldwijde hulpoperatie, is dat vertrouwen van de bevolking één van de belangrijkste punten was voor succesvolle hulpverlening. De bevolking moet bijvoorbeeld vertrouwen hebben in de hygiënemaatregelen en vaccins, om zo te zorgen dat het virus zich minder snel verspreidt. 

“We kunnen niet wachten tot de volgende pandemie met het bouwen aan vertrouwen van de bevolking. Wanneer de volgende ramp zich aandient, moet dat vertrouwen er zijn om een virus succesvol tegen te gaan”, concludeert Carla Jonkers, plaatsvervangend hoofd Internationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis. “Dit betekent dat we lessen moeten halen uit de afgelopen jaren. Tegelijkertijd betekent goed voorbereid zijn niet alleen dat we voorbereiden op één pandemie, maar op meerdere rampen tegelijkertijd. De kans op rampen wereldwijd wordt, mede door klimaatverandering, steeds groter. Dus hoe gaan landen ermee om als ze in een pandemie terecht komen, en er nog een natuurramp zoals een orkaan, het land treft?”, zegt Carla Jonkers, plaatsvervangend hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis.  

“Het zijn drie heftige jaren geweest, maar we lanceren deze onderzoeken en aanbevelingen met hoop: over de hele wereld kunnen we leren van deze tragedie door ons beter voor te bereiden op toekomstige crises”, besluit Jagan Chapagain, directeur van het Internationale Rode Kruis (IFRC). 

In het World Disaster Report staan 6 belangrijke acties omschreven om je als land beter voor te bereiden op rampen als een pandemie. In het Everyone Counts Report wordt ingegaan op het belang van relevante data bij de voorbereiding op een pandemie en hulpverlening tijdens een pandemie. Beide rapporten zijn beschikbaar en op te vragen. 

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten