Word vrijwilliger Doneer

Docententraining mensenhandel (niet) op school

Seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting (gedwongen criminaliteit) zijn reële risico’s voor middelbare scholieren. Jongeren die worden uitgebuit zitten gevangen in een mensonwaardige situatie, met grote psychische en fysieke gevolgen. Een grote meerderheid van de docenten geeft aan dat zij signalen van mensenhandel niet kan herkennen en dat zij graag meer aandacht wil voor dit thema op school.

Daarom hebben het Rode Kruis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (onderdeel van Fier) een gratis training voor onderwijsprofessionals op middelbare scholen ontwikkeld. We bespreken preventie en herkenning van signalen van mensenhandel onder leerlingen en hoe je het onder de aandacht kan brengen in de klas.

Is jouw school al goed voorbereid op mensenhandel?

Doe de kennistest Neem contact op

78%

van de docenten denkt een slachtoffer van mensenhandel niet te herkennen

Lespakketten en gastlessen Rode Kruis voor voortgezet onderwijs

Over de training

 • Gratis informatieve training door ervaren professionals van het Rode Kruis en Fier.
 • Deelnemers ontvangen een certificaat en onderwijsmaterialen zoals een signalenkaart en lesbrief.
 • Advies over een meldprotocol voor jouw school dat past bij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 • Deelnemers beoordelen de training gemiddeld met een 8,2!

Quote deelnemer: “Door de training weet je wat je moet doen op het moment dat je signalen oppikt, maar ook wat je kan doen als iemand nog niet klaar is om erover te praten.”Docent

Neem contact op Download de flyer

55%

van de middelbare scholen maakt zich zorgen over criminele uitbuiting

Lespakketten en gastlessen Rode Kruis voor voortgezet onderwijs
 • Wat leren onderwijsprofessionals tijdens de training?

  De training bestaat uit twee onderdelen:

  1. Introductie in signalen van mensenhandel (circa anderhalf uur)
  Tijdens deze sessie leer je signalen van mensenhandel herkennen. Deze training is geschikt voor alle onderwijsprofessionals. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  – Trends rond seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit op school
  – Uitbuiting van scholieren herkennen
  – Signalen intern melden

  2. Interactieve verdiepingstraining over preventie en signalering (circa drie uur)
  Deze training bouwt voort op de introductie en is geschikt voor docenten die in de les of tijdens mentoruren preventief aandacht gaan besteden aan het thema. We gaan in op de volgende onderwerpen:
  – Seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit: wat maakt kwetsbaar?
  – De werkwijze van mensenhandelaren, met speciale aandacht voor social media
  – Signalen van mensenhandel herkennen en hier op een adequate manier mee omgaan
  – Het thema bespreekbaar maken in de klas (preventie) met behulp van kant-en-klare lessen over seksuele en criminele uitbuiting.

Laat je gegevens achter voor de wachtlijst van de training

 • Hidden
 • Hidden
 • Indien mogelijk nemen we graag direct contact op met de zorgcoördinator op uw school. Indien u dit niet zelf bent, ontvangen we ook nog graag: