Word vrijwilliger Doneer

Docententraining mensenhandel (niet) op school

Seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting (gedwongen criminaliteit) zijn reële risico’s voor middelbare scholieren. Jongeren die worden uitgebuit zitten gevangen in een mensonwaardige situatie, met grote psychische en fysieke gevolgen. Een grote meerderheid van de docenten geeft aan dat zij signalen van mensenhandel niet kan herkennen en dat zij graag meer aandacht wil voor dit thema op school.

Daarom hebben het Rode Kruis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (onderdeel van Fier) een gratis training voor onderwijsprofessionals op middelbare scholen ontwikkeld. We bespreken preventie en herkenning van signalen van mensenhandel onder leerlingen en hoe je het onder de aandacht kan brengen in de klas. Op deze pagina lees je meer over de docententraining mensenhandel en hoe je jouw school kunt aanmelden.

Is jouw school al goed voorbereid op mensenhandel?

Doe de kennistest Neem contact op

78%

van de docenten denkt een slachtoffer van mensenhandel niet te herkennen

Lespakketten en gastlessen Rode Kruis voor voortgezet onderwijs

Over de training

 • Gratis informatieve training door ervaren professionals van het Rode Kruis en Fier.
 • Deelnemers ontvangen een certificaat en onderwijsmaterialen zoals een signalenkaart en lesbrief.
 • Advies over een meldprotocol voor jouw school dat past bij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 • Deelnemers beoordelen de training gemiddeld met een 8,2!
 • De trainingen vinden plaats tot eind maart 2023.

Quote deelnemer: “Door de training weet je wat je moet doen op het moment dat je signalen oppikt, maar ook wat je kan doen als iemand nog niet klaar is om erover te praten.”Docent

Neem contact op Download de flyer

55%

van de middelbare scholen maakt zich zorgen over criminele uitbuiting

Lespakketten en gastlessen Rode Kruis voor voortgezet onderwijs
 • Hoelang duurt de training?

  De training bestaat uit twee onderdelen: een van anderhalf en een van drie uur. Je kunt deze flexibel inplannen tijdens een docentenoverleg, teamdag of opleidingsdag. De trainingen zijn altijd op maat. We stemmen graag je wensen en verwachtingen met je af.

 • Wat leren onderwijsprofessionals tijdens de training?

  De training bestaat uit twee onderdelen:

  1. Introductie in signalen van mensenhandel (circa anderhalf uur)
  Tijdens deze sessie leer je signalen van mensenhandel herkennen. Deze training is geschikt voor alle onderwijsprofessionals. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  – Trends rond seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit op school
  – Uitbuiting van scholieren herkennen
  – Signalen intern melden

  2. Interactieve verdiepingstraining over preventie en signalering (circa drie uur)
  Deze training bouwt voort op de introductie en is geschikt voor docenten die in de les of tijdens mentoruren preventief aandacht gaan besteden aan het thema. We gaan in op de volgende onderwerpen:
  – Seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit: wat maakt kwetsbaar?
  – De werkwijze van mensenhandelaren, met speciale aandacht voor social media
  – Signalen van mensenhandel herkennen en hier op een adequate manier mee omgaan
  – Het thema bespreekbaar maken in de klas (preventie) met behulp van kant-en-klare lessen over seksuele en criminele uitbuiting.

 • Wat zijn de kosten voor deze training?

  Deelname aan de training is gratis voor de eerste 650 deelnemers. Alle onderwijsprofessionals zijn welkom (docenten, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, teamleiders, onderwijsassistenten, conciërges etc.).
  De daadwerkelijke kosten van de training bedragen circa € 200 per deelnemer en betalen wij vanuit de opbrengst van 3FM Serious Request 2019.
 • Voor welke scholen is deze training beschikbaar?

  Deze training is geschikt voor speciaal middelbaar onderwijs, VMBO, HAVO, VWO en ISK middelbare scholen. Wij trainen in regio’s waar geen vergelijkbaar trainingsaanbod is en stemmen af met regionale partners. De training is momenteel beschikbaar in de regio’s Friesland, Groningen, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Limburg, Zeeland en Twente. Valt jouw school hierbuiten? Neem dan contact op over de mogelijkheden via  educatie@redcross.nl.

 • Waar wordt de training gegeven?

  Wij geven de cursus bij jou op school of op een door jou gewenste locatie in de buurt. Tevens geven we de training deels of geheel online.

  Op dit moment is de training beschikbaar in de regio’s Friesland, Groningen, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Limburg, Zeeland en Twente. Valt jouw school hierbuiten? Neem dan contact op voor de mogelijkheden via educatie@redcross.nl.

Neem contact op voor meer informatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Indien mogelijk nemen we graag direct contact op met de zorgcoördinator op uw school. Indien u dit niet zelf bent, ontvangen we ook nog graag: