Word vrijwilliger Doneer

Drie maanden na aardbeving Marokko: getroffenen dringend voorbereiden op de winter

Geplaatst op 12 december 2023

De scheuren in de gebouwen en de hopen brokstukken zijn het zichtbare bewijs van de ramp die zich drie maanden geleden in Marokko voltrok. Een krachtige aardbeving zorgde ervoor dat miljoenen mensen in één klap dakloos, gewond, vermist of overleden waren. Sindsdien is er al veel noodhulp geleverd, maar de weg naar herstel en het vroegere leven is nog lang.

De smalle bergweggetjes naar zwaar getroffen gebieden liggen bezaaid met brokstukken, waardoor hulpverlening lange tijd ernstig belemmerd werd. In de afgelegen dorpjes van het Hoge Atlasgebergte verblijven nog steeds duizenden mensen in tijdelijke onderkomens, zoals tenten. En dat terwijl de winter voor de deur staat en het in deze regio erg koud kan worden.

Onze hulp in het gebied

Deze mensen hebben dringend hulpgoederen nodig om de winter veilig door te komen. Hulpverleners proberen daarom vóórdat sneeuw en regen de wegen ontoegankelijk maken, de meest afgelegen dorpen te voorzien van dekens, voedsel en materialen om hun verblijven winterklaar te maken. De aankomende maanden zullen collega’s van de Marokkaanse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet, zich focussen op de hulp in deze gebieden.

In de afgelopen drie maanden kregen al 59.000 mensen hulp van het Rode Kruis. Het ging daarbij niet alleen om eerste hulp of transport naar een ziekenhuis, maar ook om evacuaties uit getroffen gebieden en ondersteuning bij het bergen van lichamen. Er werden toiletgebouwen gebouwd en vrijwilligers delen nog altijd tenten, matrassen, dekens en keukengerei uit waar nodig.

Marokko aardbeving hulpverlening - Rode Kruis
Een coördinator van het Internationale Rode Kruis en een vrijwilliger van de Marokkaanse Rode Halve Maan praten met vrouwen uit het dorp Tagadirt om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met hun behoeften.

Psychosociale ondersteuning

Na een aardbeving komen er vaak nog naschokken. Hierdoor blijven mensen in angst leven voor een volgende aardbeving. Ook onzekerheid over de toekomst, de koude winters en afnemende voedselvoorraden maken hen ongerust. Onze collega’s hebben daarom speciale aandacht voor psychosociale ondersteuning.

Wederopbouw

De omvang van de schade door de aardbeving is groot. We verwachten dat de bergdorpen nog jaren nodig hebben om te herstellen. In de komende jaren wil de Marokkaanse Rode Halve Maan ook bijdragen aan de terugkeer van mensen naar hun dorpen, door zich te richten op versterking van de water- en sanitaire voorzieningen en ondersteuning bij de wederopbouw.

Marokko toiletgebouw na aardbeving - Rode Kruis
In samenwerking met lokale gemeenschappen en nationale partnerorganisaties heeft de Marokkaanse Rode Halve Maan wasruimtes gebouwd met toiletten en douchefaciliteiten om gezinnen te helpen gezond te blijven.

Om de getroffen mensen de juiste hulp te kunnen geven is er naar schatting in totaal 105 miljoen euro nodig. Op dit moment is ruim de helft van dat bedrag opgehaald. Er zijn dus nog tientallen miljoenen nodig om ook in de komende tijd hulp te verlenen. 

Meer over hulpverlening bij aardbevingen