Word vrijwilliger Doneer

Een jaar na de aardbeving in Turkije en Syrië: zo hielp het Rode Kruis

Geplaatst op 06 februari 2024

De aardbeving in Turkije en Syrië was één van de grootste die de regio ooit trof. Het gebeurde vandaag een jaar geleden. De beving raakte meer dan 17 miljoen mensen, zeker 55.000 mensen overleefden de ramp niet. In beide landen kwam het Rode Kruis in actie.

In de eerste periode na de ramp hebben we in beide landen mensen onder het puin vandaan gehaald, medische zorg verleend en voedsel en hulpgoederen in grote getalen uitgedeeld. In Turkije hebben we maandenlang een miljoen mensen dagelijks van drie maaltijden voorzien en hielpen we mensen aan onderdak en bij het vinden van werk. In Syrië ondersteunden we mensen met cashhulp en zorgden we voor schoon drinkwater en onderdak. Een jaar na deze enorme ramp gaat de hulp nog steeds door, maar zijn we ook begonnen met wederopbouw.

Wat we doen in Turkije

Hoe iedereen vorig jaar meeleefde met de slachtoffers van de aardbeving was erg bijzonder. In Nederland bracht de Giro555-actie voor Syrië en Turkije maar liefst 128 miljoen euro op. Met een deel van dat geld hielp het Rode Kruis honderdduizenden mensen met eten, onderdak, hygiëne-items en financiële ondersteuning. Deze donaties hielpen ons bij de enorme taak die het Rode Kruis heeft in beide landen. Waar het geld van de Giro555-actie precies naar toeging, lees je in de eerste tussenrapportage.

Nu we een jaar verder zijn, zien we dat er in Turkije grote stappen worden gemaakt. Steeds meer mensen vinden een eigen plekje en gaan weer aan de slag. Het Rode Kruis helpt hen daarbij, met kredieten en andere financiële steun én we investeren in opleiding en omscholing. Zo blinkt er voor veel mensen weer hoop, hoewel hulp voorlopig nog noodzakelijk blijft. In Turkije gaan we dan ook door met de projecten die we daar doen.  

Wat we doen in Syrië

Dit is anders in Syrië. Daar is de situatie zo uitzichtloos dat van wederopbouw nog geen sprake is. Nadenken over de langere termijn kan amper, omdat we in het hier en nu bergen werk moeten verzetten. Mensen leven van dag tot dag en vragen zich af of zij vanavond genoeg te eten hebben. Al voor de aardbeving maakten veel mensen zich daar zorgen om. De aardbevingsramp vorig jaar heeft dat alleen maar erger gemaakt. Inmiddels leeft 70% van de Syrische bevolking op of onder de armoedegrens, en een derde van de mensen leeft zelfs in extreme armoede.

Door jarenlang conflict zijn hele woonwijken weggevaagd. Het elektriciteitsnetwerk geeft maar mondjesmaat stroom en ook andere infrastructuur, zoals water, leidt onder schade en een gebrek aan onderhoud. Er is namelijk geen geld voor. Na de aardbeving werd die situatie nog slechter. Het Rode Kruis helpt in Syrië, maar het blijft pleisters plakken. Toch konden we in het afgelopen jaar 3,5 miljoen mensen in Syrië bereiken met onze hulpverlening.  

Investeren in zelfredzaamheid

Naast alle noodhulp geven we ook trainingen in Syrië. Doordat we daarin investeren, krijgen mensen handvatten die hen helpen problemen tijdens of na een ramp te boven te komen. Zo worden mensen weerbaarder, maar een oplossing voor alle ellende is er helaas nog niet. We moeten ook niet vergeten dat veel vrijwilligers en werknemers van de Syrische Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet, zelf ook te maken hebben met deze moeilijke realiteit. Dat maakt de situatie extra uitdagend.  

İdris (13) woont met zijn familie in een containerstad in Kahramanmaraş, Turkije. De Turkse Rode Halve Maan biedt onder andere psychosociale hulp via mobiele kindvriendelijke ruimtes.

Nu en straks

In Turkije zetten we de komende tijd in op meer hulp, zodat degenen die geraakt werden door de aardbeving weer echt iets kunnen opbouwen. Teruggaan naar ‘normaal’, hoewel het waarschijnlijk nooit meer zo zal worden als vroeger. Een inkomen en een huis zijn belangrijk, maar de psychologische klap die deze ramp uitdeelde, is enorm. Gelukkig kan de Turkse Rode Halve Maan daar ook bij helpen, door mensen te ondersteunen die hier last van hebben. Zij krijgen bijvoorbeeld psychosociale hulp.  

In Syrië werken onze 4000 vrijwilligers zich een slag in de rondte, van het verlenen van medische zorg tot het verstrekken van voedsel, onderdak en vele andere essentiële diensten. Vanwege de situatie in het land is de Syrische Rode Halve Maan ontzettend belangrijk geworden in het dagelijkse leven van veel mensen. De financiële hulp die zij bijvoorbeeld krijgen van het Rode Kruis, helpt hen in hun eerste levensbehoeften. Maar het is niet genoeg en daarom zijn donaties ook in de toekomst belangrijk om te kunnen blijven helpen. Want wat er ook gebeurt, het Rode Kruis zal er voor hen zijn.  

Help slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft een diepe impact gehad op talloze levens. Veel mensen zijn hun huis, familie of inkomen kwijtgeraakt. Het Rode Kruis helpt hen op verschillende manieren, bijvoorbeeld met financiële ondersteuning, onderdak en psychosociale zorg. Help jij mee met een donatie?

Meer over hulpverlening bij aardbevingen