Word vrijwilliger Doneer

“Gebrek aan EHBO-kennis is letterlijk levensgevaarlijk.”

Geplaatst op 03 december 2020

Zou jij zonder EHBO-kennis iemand helpen na een ongeval? Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan dit niet te doen uit angst om het verkeerde te doen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Daarnaast durft één op de drie mensen niet te helpen uit angst om besmet te raken met het coronavirus.

Minder kennis, minder hulpbereidheid

Mensen zonder EHBO-kennis durven minder goed te helpen. Zo zou slechts 35 procent van de mensen zonder EHBO-diploma een AED gebruiken. Onder mensen mét EHBO-diploma is dit ruim 80 procent.

In totaal zou 31 procent van de mensen zonder EHBO-kennis iemand reanimeren als dit nodig is. Onder jongeren is dit zelfs maar 25 procent. Ook hier zit er een groot verschil tussen mensen met en zonder EHBO-diploma. 86 procent van de mensen mét diploma zou iemand reanimeren.


Eerder testten wij de EHBO-kennis onder leerlingen tijdens een gymles.

Meer hulpbereidheid

Er is ook positiever nieuws. Uit het onderzoek blijkt dat het totaal aantal mensen dat bereid is hulp te verlenen na een ongeval de afgelopen jaren is gestegen. Ook het kennisniveau over hoe je verschillende letsels moet behandelen, is omhoog gegaan. “Dit bevestigt opnieuw het belang van EHBO-training. Als meer mensen zouden weten wat ze moeten doen, zou er meer geholpen worden,” vertelt Marieke van Schaik, algemeen directeur van het Rode Kruis.

Scandinavië als voorloper

In Noorwegen is EHBO-training ingevoerd in het vaste lesprogramma. Daar heeft naar schatting 90 procent van de bevolking de juiste kennis om EHBO te verlenen. In Denemarken is het aantal geslaagde reanimaties verdrievoudigd nadat eerste hulp een vast lesonderdeel werd op de middelbare school.

EHBO verplicht in onderwijs

Het Rode Kruis pleit voor invoering van een EHBO-training in het vaste lesprogramma. Vorig jaar startten wij hiervoor een petitie en deze werd ruim 60.000 keer ondertekend.

“Het gebrek aan EHBO-kennis is letterlijk levensgevaarlijk,” vertelt Van Schaik. “We moeten en kunnen dit doorbreken. Er is nu nog geen natuurlijk moment waarop deze kennis standaard wordt aangeleerd. Door EHBO-training op school in te voeren, krijgt iedereen het mee.” In januari 2021 wordt het voorstel tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer besproken.

Wil je meer weten over EHBO en gezondheid?