Word vrijwilliger Doneer

Onmiddellijk actie nodig voor gelijke toegang tot vaccins

Geplaatst op 18 mei 2021

Het Rode Kruis roept staten en farmaceutische bedrijven op om snel stappen te zetten om de vaccinongelijkheid wereldwijd tegen te gaan. Onderhandelingen over intellectueel eigendom en andere barrières moeten zo snel mogelijk worden afgerond. Daarnaast moet de productie en distributie van de coronavaccins snel worden opgeschaald. De vaccins moeten verder eerlijk worden verdeeld over de wereld, zonder groepen over te slaan.

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen van de internationale gemeenschap. We moedigen staten aan om alle mogelijke maatregelen te overwegen voor het opschroeven van de productie en distributie. “Om de hindernissen op het pad naar vaccinongelijkheid te overkomen, moet elke optie overwogen worden. Dit betekent betere distributie van vaccindoses over de wereld, het verspreiden van de technologie en het opschalen van de productiecapaciteit. Er is niet één oplossing om gelijke toegang tot vaccins tot stand te brengen. Alle mogelijke middelen moeten overwogen worden,” zegt Peter Maurer, hoofd van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC).

Sneller onderhandelen

Hieronder valt het versnellen van onderhandelingen over intellectuele eigendomsrechten en andere barrières die het opschalen van de wereldwijde vaccinproductie momenteel in de weg staan. We kunnen ons niet veroorloven om de komende zes maanden afgeremd te worden door onderhandelingen. Farmaceutische bedrijven moeten meer doen om de technieken en kennis die nodig zijn voor vaccinproductie, te delen. We vragen staten om hen daarbij de juiste steun te geven.

Eerlijk verdelen

Bovendien moeten vaccins eerlijker verdeeld worden. Tot nu toe is slechts 2% van de wereldwijde vaccinvoorraad naar de 50 armste landen gegaan. Het vaccinatietempo in de 50 rijkste landen ligt 27 keer zo hoog. Zo’n 14% van de wereldpopulatie woont in Afrika, maar het continent heeft tot nu toe slechts 1% van de vaccins gekregen. Dit is niet alleen moreel onjuist, het verhoogt ook het risico op de opkomst van besmettelijker en dodelijker virusvarianten en het vormt een onnodige rem op de wereldeconomie.

We roepen overheden op om hun vaccinvoorraden te delen met landen die dit hard nodig hebben. Het gaat dan met name om landen waar momenteel veel coronabesmettingen zijn.

Daarnaast moeten vaccins ook binnen landen eerlijk verdeeld worden. Ook mensen in kwetsbare gemeenschappen moeten de mogelijkheid krijgen om een prik te halen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met lage inkomens, inwoners van conflictgebieden, vluchtelingen, migranten, gevangenen en andere kwetsbare groepen. Zij moeten meegenomen worden in nationale vaccinatieplannen en mogen niet vergeten worden.

Het Rode Kruis en Giro555 komen in actie

Het samenwerkende hulporganisaties komen samen in actie tegen corona. Wereldwijd helpen we bij vaccinatieprogramma’s en ondersteunen we de medische zorg. Help je ook mee? Geef op Giro555 (IBAN NL08 INGB 0000 0005 55)!

Wil je meer weten over Corona?