Word vrijwilliger Doneer

Prinses Margriet: “We kunnen de gevolgen van rampen verzachten”

Geplaatst op 11 september 2020

Met de juiste voorbereiding kunnen we zorgen dat natuurgeweld minder impact heeft. Dat benadrukte Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden deze week tijdens een speech voor het Internationale Rode Kruis. De prinses sprak tijdens Climate Red, de internationale klimaatconferentie van het Rode Kruis. In de afsluitende speech benadrukte ze hoe belangrijk het is om niet alleen hulp te bieden nadat een natuurramp heeft plaatsgevonden, maar kwetsbare gemeenschappen vooral voor te bereiden op natuurgeweld. Ze noemde een overgang naar een preventieve aanpak essentieel.

Princes-Margriet-op-Climate-Red
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden tijdens haar speech voor de internationale klimaatconferentie van het Rode Kruis

Meest kwetsbaren voorbereiden

De lasten van de klimaatverandering in de wereld zijn niet gelijk verdeeld, benadrukte prinses Margriet in haar speech. Juist kwetsbare gemeenschappen met weinig middelen worden getroffen door rampen die het gevolg zijn van klimaatverandering. “Gedurende mijn reizen voor het Rode Kruis heb ik gezien hoe klimaatgerelateerde rampen de armste mensen raken. Mensen met weinig of geen bescherming. Zij zijn het meest kwetsbaar voor een fenomeen waar zij het minst aan bijdragen.”

Het is dan ook belangrijk om deze gemeenschappen voor te bereiden op rampen. Als we hen helpen om weerbaarder te worden, kunnen zij beter met de risico’s omgaan. De impact van natuurgeweld wordt hierdoor minder groot. “We kunnen wellicht niet voorkomen dat rampen plaatsvinden, maar we kunnen wel de gevolgen van die rampen verzachten. Dit leidt tot minder schade, minder mensen die moeten vluchten en minder lijden”, aldus de prinses.

Het is belangrijk dat de lokale bevolking leidend is bij de preventie. Als voorbeeld noemde prinses Margriet de hulp aan Haïti. Op het eiland vinden vaak overstromingen en aardbevingen plaats. Daarom hielp het Rode Kruis de lokale gemeenschap onder andere om een dam te bouwen. Dit deden de bewoners zelf met lokale materialen. Toen een volgende orkaan het eiland aandeed, bleven mensen en hun eigendommen veilig.

De prinses lichtte toe hoe belangrijk het is voor hulpverleningsorganisaties om meer nadruk te leggen op voorbereiding op rampen. Het is een efficiënte manier om met hulpgelden om te gaan. Het is goedkoper om een land voor te bereiden op een ramp dan om een land opnieuw op te bouwen nadat natuurgeweld een complete ravage heeft aangericht. Prinses Margriet: “We maken op deze manier maximaal gebruik van onze donaties.”

Grote uitdaging

De prinses benadrukte de enorme uitdaging die klimaatverandering vormt voor de wereld. Ze vergeleek de klimaatcrisis met de huidige coronapandemie. “We zien hoe de pandemie de ongelijkheden in gemeenschappen en samenlevingen blootlegt. Dit gebeurt op een vergelijkbare manier bij klimaatverandering. Bij COVID hopen we in de toekomst een vaccin of medicijn te hebben. Maar klimaatverandering zal het risico op rampen steeds verder doen toenemen en miljoenen kwetsbare mensen raken in de komende decennia.”

Ondanks de uitdaging zag de prinses ook lichtpuntjes. Ze is onder de indruk van de actiegerichtheid van jonge mensen, die volop actie ondernemen tegen klimaatverandering. “Stormen, hittegolven, waterschaarste, conflicten, een stijgende zeespiegel: ze zijn allemaal overweldigend. Maar tegelijkertijd zie ik een jonge generatie, zeker binnen het Rode Kruis, die niet afwacht. De toekomst is nu. Met hun energie en toewijding blijft het Rode Kruis vooropgaan bij het ondernemen van klimaatactie.”

Prinses Margriet Fonds

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is sinds 1966 betrokken bij het Nederlandse Rode Kruis. In 2011 is het Prinses Margriet Fonds opgezet, dat zich inzet om kwetsbare gemeenschappen voor te bereiden op natuurgeweld.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?

Programma Partnership

Zo bouwen we aan een weerbare toekomst in Zuid-Soedan

12 juli 2024

Zuid-Soedan kampt met vele burgeroorlogen en natuurrampen. Het Programma Partnerschap-project (PPP), een samenwerking tussen de Europese Unie en het Rode Kruis, biedt een lichtpuntje. Dit project helpt de Zuid-Soedanezen beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Lees meer