Word vrijwilliger Doneer

Vijf vragen over AED’s in EHBO-app Rode Kruis

Geplaatst op 12 juli 2019

De AED-database van het Rode Kruis is via de EHBO-app beschikbaar voor alle Nederlanders. Andere organisaties, zoals HartslagNu, hebben een database die beschikbaar is voor hulpverleners. Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis, vertelt waarom beide databases nodig zijn.

Wat is het verschil tussen de AED-database van HartslagNu en de AED-database in de EHBO-app van het Rode Kruis?
Het HartslagNu-netwerk wordt bij een 112-melding door de meldkamers gebruikt voor de alarmering van burgerhulpverlening in Nederland. De meldkamer heeft toegang tot bij HartslagNu aangemelde AED’s en kan een burgerhulpverlener bij een 112-call naar de dichtstbijzijnde AED sturen. HartslagNu zet zich in voor 6-minutenzones, waarin het mogelijk is om een slachtoffer van een hartstilstand binnen 6 minuten te reanimeren en een schok toe te dienen met een AED (defibrilleren). Burgerhulpverleners van HartslagNu dragen hieraan bij. Alleen mensen die zijn aangesloten bij het HartslagNu-netwerk hebben toegang tot de locaties en beschikbaarheid van AED’s in het HartslagNu-netwerk. Op dit moment zijn dat naar ons weten zo’n 170.000 mensen. De database van het Rode Kruis in de EHBO-app en op https://aed.rodekruis.nl/ is voor iedereen toegankelijk en bedoeld om te laten zien waar in Nederland AED’s hangen en op welke plekken minder AED’s beschikbaar zijn. Hiermee willen we het belang van reanimatie en de beschikbaarheid van AED’s onder de aandacht te brengen, zodat mensen zich kunnen voorbereiden op een eventuele noodsituatie. Het is de enige app die een openbaar overzicht van AED’s in Nederland laat zien.

Elkaar versterken

Wil het Rode Kruis met de EHBO-app de database van HartslagNu vervangen?  
Nee. We blijven het belangrijk vinden dat het burgerhulpverleningsnetwerk in Nederland goed blijft functioneren met zowel voldoende beschikbare AED’s als voldoende burgerhulpverleners. De databases dienen verschillende doelen en kunnen elkaar versterken. Daarom communiceren wij naar alle mensen die hun AED aanmelden in de EHBO-app dat zij hun AED óók moeten aanmelden bij HartslagNu. Ook roepen wij iedereen die kan reanimeren op zich aan te melden als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

Volgens HartslagNu is het Rode Kruis een eigen AED-wervingsactie begonnen. Klopt dat?
Nee. Op dit moment zijn wij de Rode Kruis AED-database aan het onderhouden en daarom willen we de AED’s checken. In onze database zitten momenteel meer dan 23.200 AED’s. Het is belangrijk dat de data in de AED-database zo volledig mogelijk en up-to-date is. Om dat te bereiken moeten we regelmatig checks uitvoeren. Deze controles bestaan al sinds 2013 en worden gedaan door vrijwilligers en medewerkers. De brief die gestuurd is naar AED-eigenaren, waaraan gerefereerd wordt in de HartslagNu mailing, is niet bedoeld als wervingsactie. Deze brief nemen AED-checkers mee tijdens hun werk om aan te tonen dat ze namens het Rode Kruis de AED komen controleren.

AED’s redden levens

Wat is het doel van het Rode Kruis van de registratie van AED’s?
Het Rode Kruis wil dat iedereen elkaar in nood kan helpen. AED’s redden levens. Daarom willen we dat er zoveel mogelijk AED’s beschikbaar komen. En dat iedereen ook weet hoe hij een AED bedient en moet reanimeren. We vinden het belangrijk dat er een plek is waar iedereen kan zien waar een AED te vinden is. In de EHBO-app van het Rode Kruis zit een openbare database met AED’s. Daarnaast kan iedereen in de EHBO-app zoeken naar wat zij moeten doen wanneer er sprake is van verschillende andere letsels, zodat mensen zich kunnen voorbereiden op kleine en grote noodsituaties (van bloedneus tot hartstilstand). Uit eigen onderzoek blijkt dat mensen de EHBO-app vooral preventief gebruiken, als er nog geen sprake is van een noodsituatie. Omdat in geval van een reanimatie elke seconde telt, is het belangrijk dat mensen bij een reanimatie altijd eerst 112 bellen voordat ze andere acties ondernemen. In de EHBO-app staat dit duidelijk aangegeven op het moment dat iemand de AED-kaart wil inzien.

Hoe vind ik de AED’s? 
Via de EHBO-app en de website (https://aed.rodekruis.nl/) van het Rode Kruis . Helaas staan lang niet alle AED’s die in Nederland verkocht zijn in deze app. Daarvan zijn we ons bewust. Eigenaren van AED’s zijn niet verplicht te registreren.

Meest recente berichten