Word vrijwilliger Doneer

Zo verleent het Rode Kruis hulp in het getroffen gebied in Syrië

Geplaatst op 06 april 2023

Na de allesverwoestende aardbeving eerder dit jaar krijgen we bij het Rode Kruis vaak vragen over hoe wij hulp verlenen in Syrië. We leggen dat graag aan je uit.

Het Rode Kruis werkt al een lange tijd in Syrië, sinds daar in 2011 het conflict uitbrak. Zo helpen we met medische hulp en het herstel van water- en elektriciteitsvoorzieningen. Sinds de aardbeving hebben we die hulp flink opgeschaald. In de afgelopen maanden hielpen we bijna 4000 families bij het vinden van een tijdelijke dak boven hun hoofd, deelden we duizenden liters water uit, maar ook voedsel, hygiënekits en andere spullen die voorzien in de eerste levensbehoeften van mensen. In totaal deelden we maar liefst 2,5 miljoen items uit.

Grote verwoesting

Dat neemt niet weg dat de situatie in Syrië best lastig is, omdat het land na jaren conflict is opgedeeld in verschillende regio’s waar verschillende groepen de macht hebben. Je kunt grofweg het noordwesten en noordoosten aanwijzen als gebieden die sinds het gewapende conflict niet direct meer bestuurd worden door de overheid in Damascus.

De aardbeving zorgde op veel plekken in Syrië voor enorme schade. In de noordwestelijke provincies (met daarin de gelijknamige steden) Idlib, Aleppo en Latakia is de verwoesting het grootst. Het Rode Kruis schoot meteen te hulp, maar dat lukte niet overal.

We zijn één beweging

Voordat we uitleggen hoe dit zit, is het misschien eerst goed om uit te leggen hoe het Rode Kruis werkt. Bijna ieder land ter wereld heeft een Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging. Samen vormen we een wereldwijde beweging. We ondersteunen elkaar als een van ons het moeilijk heeft, zoals bij een aardbeving of andere ramp. Dit doen we door geld of mensen met specialistische kennis te sturen. Een Rode Kruis-vereniging stemt de hulpverlening af met de overheid van een land. Dat is internationaal zo geregeld.

Praten in vertrouwen

Het Rode Kruis neemt daarmee een deel van de noodhulp over van de overheid. Maar dat gaat niet overal. Als een land door oorlog wordt verscheurd, kun je niet zomaar overal komen. Daarnaast staat de veiligheid van onze hulpverleners én van de mensen die hulp ontvangen voorop. En dus moet je afspraken maken met alle strijdende partijen, om toegang te krijgen. Daarvoor is het Internationale Comité van het Rode Kruis. Die organisatie richt zich speciaal op conflictgebieden en praat dan met alle partijen in dat conflict. Zo zorgen zij ervoor dat ook daar noodhulp komt.

De gesprekken die het Internationale Comité voert met de strijdende partijen, zijn vertrouwelijk. Dat is de enige manier om ons werk te kunnen doen in moeilijk toegankelijke gebieden. En dan nog lukt het niet altijd. Soms krijg je maar amper toegang, soms helemaal niet.

Duizenden mensen helpen

In Syrië werkt de Syrische Rode Halve Maan, onze lokale zustervereniging. Na de aardbeving kreeg zij veel (financiële) steun, ook van het Nederlandse Rode Kruis. Duizenden medewerkers en vrijwilligers doen daarmee ontzettend belangrijk werk. Ze voorzien duizenden mensen in hun dagelijkse levensbehoeften en er is medische hulp voor hen.

Maar ervoor zorgen dat die hulp ook het noordwesten bereikt, dat is best moeilijk. Want de Syrische Rode Halve Maan heeft niet overal toegang in de provincies Idlib en Aleppo. Je moet daarvoor praten met alle betrokken partijen. We krijgen niet altijd toegang om hulp te verlenen, of we kunnen de hulp niet geven volgens de regels die we hiervoor hebben.

Zo werd weleens van ons verwacht dat we alle hulpgoederen zouden overdragen aan die partijen. Dan ben je echter de controle helemaal kwijt en dat willen we niet. Al die zaken maken het soms lastig om in alle gebieden hulp te kunnen verlenen.  

Voor iedereen in nood

Toch lukt het ook wél om hulp te bieden: in februari reed een Rode Halve Maan-konvooi met humanitaire hulp naar Sheikh Maqsoud, een moeilijk te bereiken gebied in het noorden van Aleppo. Ook ging er hulp via de grensovergang van Bab al-Salameh, inclusief voedselpakketten, medische hulp en tenten.

Dit alles biedt hoop voor de toekomst. We blijven klaarstaan om hulp te verlenen, want het Rode Kruis wil er zijn voor iedereen in nood. Daar doen wij onze uiterste best voor – ook in Syrië.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?