Word vrijwilliger Doneer

We accepteren niet dat asielzoekers buiten moeten slapen en gingen daarom zelf naar Ter Apel

Geplaatst op 12 mei 2022

Deze week hebben asielzoekers in Nederland buiten moeten slapen omdat er geen plek voor hen was in de opvangcentra. Dat is natuurlijk onacceptabel. Daarom zijn we gisteravond zelf naar Ter Apel gegaan om te helpen.

In Ter Apel hebben we materiaal voor de crisisnoodopvang gebracht. Ook hebben we zo’n honderd mensen naar een noodopvanglocatie in Friesland vervoerd. Verder zorgen we voor een tijdelijk dak boven het hoofd en mentale eerste hulp. Ook staan we klaar met tenten, waarvan we hopen dat ze niet gebruikt hoeven worden.

Aanleiding om in te grijpen waren de slechte omstandigheden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit  centrum was de afgelopen tijd regelmatig overvol, en deze week was het zo erg dat mensen buiten hebben moeten slapen onder een dekentje op het gras. Dat kan natuurlijk niet.

Al langer zorgelijk

De situatie rondom de opvang van asielzoekers in Nederland is al maanden zorgelijk. De opvanglocaties zijn overvol en de omstandigheden beneden humanitair peil. En dit terwijl iedereen het recht heeft om onder menswaardige omstandigheden asiel aan te vragen en de procedure af te wachten.

Samen met UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland hebben we meerdere keren onze zorgen uitgesproken over de situatie. Ook zijn we met verschillende overheden in gesprek gegaan. Toch is een oplossing steeds uitgebleven. Nu mensen deze week buiten hebben moeten slapen, is een nieuw dieptepunt bereikt.

Tijd voor een oplossing

Daarom is het nu echt tijd dat er een duurzame oplossing komt voor de situatie. “Het schrijnende is dat er veel lege bedden voor vluchtelingen beschikbaar zijn. Gemeenten die dat nog niet doen, moeten nú hun verantwoordelijkheid nemen. Het is tijd dat gemeenten beschikbare opvangplekken openstellen voor vluchtelingen, waar ze ook vandaan komen. Wie asiel vraagt in Nederland moet menswaardig worden behandeld,” stelt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis helpt

Het Rode Kruis is er voor mensen in nood. Daarom hielpen we dit jaar al eerder bij de opvang van vluchtelingen. Ook gaan we met partijen in gesprek om te zorgen dat de kwaliteit van de opvang verbetert.

Meest recente berichten