Levenstestament

Wat is een levenstestament?

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor het opstellen van een levenstestament. In een levenstestament is vastgelegd wie uw belangen mag behartigen wanneer u dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, dementie of een ongeluk. Door bij de notaris vast te leggen wat uw wensen zijn, houdt u zelf regie.

Het ‘behartigen van belangen’ is een breed begrip. U kunt hierbij denken aan het maken van financiële, maar ook medische keuzes. U kunt naar wens 1 of meerdere personen aanwijzen als vertrouwenspersoon of gevolmachtigde. Ook kunt u in uw levenstestament een rekening-, en verantwoordingsplicht en/of een toezichthouder opnemen die een oogje in het zeil houdt hoe uw gevolmachtigde uw belangen behartigt.

Een levenstestament is een notariële volmacht. Voordeel hiervan is dat instanties de door u aangewezen vertrouwenspersoon erkennen. Daardoor kan een vertrouwenspersoon de benodigde machtigingen verkrijgen om uw zaken te kunnen waarnemen.

Meer weten? Vraag dan gratis het werkboek ‘In 5 stappen uw testament goed geregeld’ aan of download het online magazine over nalatenschappen.