Ready2Help

Klaar staan als dat nodig is

Duizenden Ready2Helpers stropen de mouwen op als de situatie daar om vraagt. Dat blijkt keer op keer bij een (dreigende) noodsituatie.

Het burgernetwerk Ready2Help bestaat uit ruim 38.000 mensen die we kunnen oproepen bij een calamiteit. Sinds 1 november 2014 is dat al bijna tweehonderd keer gebeurd en komen de helpers massaal in actie. Het Rode Kruis stemt af met de hulpdiensten welke hulp er nodig is en roept de Ready2Helpers op. En we zorgen voor een getrainde teamleider die de hulp coördineert.

In actie komen

Ready2Help inzetten zijn veilig, gecoördineerd en georganiseerd. Professionele hulpverleners kunnen zich dan richten op de grootste nood. Zo leveren mensen via Ready2Help een actieve bijdrage als er in Nederland een noodsituatie is. Dit kan op verschillende manier, zoals:

  • een (dreigende) dijkdoorbraak – het vullen en plaatsen van zandzakken of het inspecteren van de dijk. Lees het persoonlijke verhaal van Tecla Hoekstra die nu weet wat ze moet doen bij een watersnoodramp.
  • Opvang van vluchtelingen – veldbedden klaarzetten, tolken, opvanglocaties afbouwen, begeleiden van telefoongesprekken met familie, bemensen van medische posten, kleding sorteren
  • Zoeken bij vermiste personen – Bij urgente vermissingen kan de politie de hulp van getrainde burgers goed gebruiken
  • Water, zout voedsel en advies bij hittegolf – Tijdens extreem warm weer in Nederland zijn Ready2Helpers extra alert op kwetsbare personen in hun omgeving

Ook helpen?

Wil jij helpen als er in jouw buurt een keer een (dreigende) noodsituatie is? Meld je dan nu aan als vrijwilliger voor Ready2Help.

85

keer kwam Ready2Help in actie in 2016