Ready2Help

Klaar staan als dat nodig is

Duizenden Ready2Helpers stropen de mouwen op als de situatie daar om vraagt. Dat blijkt keer op keer bij een (dreigende) noodsituatie.

Het burgernetwerk Ready2Help bestaat uit 40.000 mensen die we kunnen oproepen bij een calamiteit. Het Rode Kruis stemt af met de hulpdiensten welke hulp er nodig is en roept de Ready2Helpers op. En we zorgen voor een getrainde teamleider die de hulp coördineert.

In actie komen

Ready2Help inzetten zijn veilig, gecoördineerd en georganiseerd. Professionele hulpverleners kunnen zich dan richten op de grootste nood. Zo leveren mensen via Ready2Help een actieve bijdrage als er in Nederland een noodsituatie is. Dit kan op verschillende manier, zoals:

  • een (dreigende) dijkdoorbraak – het vullen en plaatsen van zandzakken of het inspecteren van de dijk. Lees het persoonlijke verhaal van Tecla Hoekstra die nu weet wat ze moet doen bij een watersnoodramp.
  • Opvang van vluchtelingen – veldbedden klaarzetten, tolken, opvanglocaties afbouwen, begeleiden van telefoongesprekken met familie, bemensen van medische posten, kleding sorteren
  • Zoeken bij vermiste personen – Bij urgente vermissingen kan de politie de hulp van getrainde burgers goed gebruiken
  • Water, zout voedsel en advies bij hittegolf – Tijdens extreem warm weer in Nederland zijn Ready2Helpers extra alert op kwetsbare personen in hun omgeving

Ook helpen?

Wil jij helpen als er in jouw buurt een keer een (dreigende) noodsituatie is? Meld je dan nu aan als vrijwilliger voor Ready2Help.

“ Extra ogen zijn bij zoekacties altijd welkom. Door met meer mensen te zoeken hopen we sneller resultaat te boeken bij vermissingen. Het Rode Kruis heeft ervaring in het werken met, en aansturen van vrijwillige hulpverleners. Én ze hebben de infrastructuur klaarstaan om snel en efficiënt burgers op te roepen en in te zetten. Zowel lokaal als landelijk. Dat is de reden dat wij met Ready2Help samenwerken. Het georganiseerde burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis stelt ons in staat om veel meer burgers hiervoor te trainen en op te laten roepen. ”

Politie Eenheid Rotterdam District Rijnmond Oost

88

keer kwam Ready2Help in actie in 2017