Ready2Help

Ready2Helpers staan klaar als dat nodig is

Stel, je woont aan de dijk. Al weken zie je het niveau stijgen van de rivier die voor je huis langs stroomt. De weerberichten kondigen een hevige storm aan en je wordt toch wel een beetje nerveus.

Gelukkig zijn er dan instanties die weten dat ze met één belletje naar het Rode Kruis hulp kunnen inroepen van ons burgerhulpnetwerk Ready2Help.

Dat netwerk, dat bestaat uit ruim 40.000 mensen die oproepbaar zijn, is in het leven geroepen voor situaties precies zoals deze: zij leggen zandzakken op jouw dijk en zorgen ervoor dat jij en je buren droge voeten houden.

Zoeken naar vermiste personen

Van zandzakken leggen bij een dreigende dijkdoorbraak tot kwetsbare ouderen hulp aanbieden bij een hittegolf. Wat je als Ready2Helper doet, is heel divers. Je wordt opgeroepen als er hulp nodig is in jouw buurt. En zo kan het zijn dat je, net als Mila, helpt bij de zoektocht naar een vermist persoon.

“Extra ogen zijn bij zoekacties altijd welkom. Door met meer mensen te zoeken hopen we sneller resultaat te boeken bij vermissingen. Het Rode Kruis heeft ervaring in het werken met, en aansturen van vrijwillige hulpverleners. Én ze hebben de infrastructuur klaarstaan om snel en efficiënt burgers op te roepen en in te zetten. Zowel lokaal als landelijk. Dat is de reden dat wij met Ready2Help samenwerken. Het georganiseerde burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis stelt ons in staat om veel meer burgers hiervoor te trainen en op te laten roepen.”

Politie Eenheid Rotterdam District Rijnmond Oost

Een klein beetje verlichting brengen

Tijdens extreme hitte hebben ouderen het zwaar. Zij hebben een minder sterke dorstprikkel en drinken daardoor al gauw te weinig. Ook kleden ze zich soms te warm. Ready2Helpers zien naar deze mensen om. Een praatje, even controleren of alles goed gaat, een waterijsje aanbieden. Bekijk hieronder hoe we hulp bieden in een seniorencomplex in Rotterdam.

Ruim 40.000

mensen zijn aangemeld als Ready2Helper