Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis en WWF over klimaattop: “Werk met de natuur om klimaatrampen te voorkomen”

Geplaatst op 08 december 2023

Tijdens de VN-klimaattop in Dubai roepen het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) wereldleiders op om de natuur als onmisbare bondgenoot te omarmen in de strijd tegen de klimaatcrisis. Want met meer natuur slaan we niet alleen CO2 op, maar redden we levens van mens én dier. Van Zambia tot de Filipijnen werken we al zij aan zij met de natuur. We planten bomen, verbreden rivieren en helpen zo mensen om weerbaar te worden tegen een natuurramp.

Na de teleurstellende uitkomsten van de klimaattop van vorig jaar in Egypte, is het van groot belang dat de regeringen concrete acties ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Wereldwijd leven meer dan 3,3 miljard mensen in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Met behulp van de natuur zijn deze gebieden vaak effectief en relatief goedkoop te beschermen.

Recent onderzoek van het Internationale Rode Kruis en WWF laat zien dat we met zogeheten nature-based solutions de door klimaatverandering veroorzaakte rampen zelfs met meer dan een kwart (26%) kunnen verminderen. Het Rode Kruis en WWF werken samen met lokale gemeenschappen in Zambia en de Filipijnen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, bijvoorbeeld door het beschermen van moerasgebieden, het herstellen van bossen en het aanplanten van mangrovebossen.

Droogte en overstromingen in Zambia

In Zambia werd in de afgelopen jaren de impact van de klimaatcrisis steeds meer voelbaar. De Kafue Flats, een overstromingsgebied van de Kafue rivier, was ooit een zeer aantrekkelijke regio in Zambia voor mens en dier. Het gebied zorgt voor vruchtbare grond en vormt een belangrijke bron voor water en voedsel. De één miljoen mensen die hier wonen zijn gewend aan droogte en overstromingen, maar door de klimaatcrisis worden deze steeds onvoorspelbaarder en verwoestender. Dit leidt tot mislukte oogsten en toenemende honger.

Door activiteiten van de mens, zoals het bouwen van dammen, bomenkap voor houtskool, veehouderij en het opzettelijk verbranden van gras voor vruchtbare grond, verandert het gebied nog sneller. In de droge periode is het landschap kaal, heet, dor en stoffig en in de natte periode wordt water slecht opgenomen en zorgen overstromingen voor slachtoffers en schade.

In Zambia bundelen we onze krachten samen met het WWF om een sterker front te vormen tegen klimaatverandering.

Samenwerking Rode Kruis en WWF

Om deze zorgelijke situatie aan te pakken, werken het Rode Kruis en WWF samen met lokale bewoners in Zambia aan praktische stappen om de impact van klimaatverandering te verminderen en de veerkracht van gemeenschappen te vergroten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we natuurgebieden herstellen. Door het herstel van bossen wordt de bodem sterker, wat helpt tegen overstromingen. De bomen spelen een dubbele rol: ze absorberen kooldioxide, wat de opwarming van de planeet vermindert, én ze helpen overtollig water op te vangen en af te voeren. Hierdoor wordt de kans op overstromingen kleiner.

Lokale oplossingen

De lokale bewoners, die al generaties lang in dit gebied wonen, bezitten waardevolle kennis over effectieve oplossingen. Ze onderstrepen dat gebieden met gezonde natuur doorgaans veiliger zijn en streven naar natuurlijke klimaatoplossingen ter bescherming van hun kinderen, dieren, huizen, gewassen en omgeving.

Neem bijvoorbeeld de vissers die afhankelijk zijn van de rivier voor hun visvangst. Tijdens droogteperiodes is er steeds minder water en minder vis, terwijl bij overstromingen vissers gedwongen worden verder landinwaarts te verhuizen, weg van hun boten en werkgebied. Ditzelfde geldt voor boeren; een veehouder verloor bijvoorbeeld honderd van zijn koeien in tijdens de vorige overstroming. Zij hebben behoefte aan specifieke, lokaal afgestemde oplossingen die de bevolking helpen om veerkrachtiger om te gaan met deze veranderingen in hun directe omgeving.

klimaatverandering
In de Filipijnen worden jaarlijks duizenden mensen slachtoffer van verwoestende tyfoons.

Twintig tyfoons per jaar

Ook in de Filipijnen hebben WWF en het Rode Kruis de handen ineengeslagen. De Filipijnen is een van de meest kwetsbare landen ter wereld als het gaat om klimaatverandering. Jaarlijks komen er minstens twintig tyfoons aan land, met soms enorme gevolgen. In 2014 veroorzaakte supertyfoon Haiyan een humanitaire ramp. Honderdduizenden huizen werden vernield en duizenden mensen kwamen om.

Grijze en groene oplossingen

Om de kustgebieden te beschermen tegen dergelijke natuurrampen, zien we dat ‘grijze’ oplossingen, zoals dammen en dijken, bijna onbetaalbaar zijn en op de lange termijn tekortschieten. Daarentegen bieden ‘groene’ oplossingen, zoals het verstevigen van de kust met natuurlijke mangrovebossen, duurzame bescherming. Mangroven werken als natuurlijke golfbrekers en verminderen de impactschade van tyfoons door de wind tegen te houden.

Samen met lokale bewoners, het Rode Kruis en WWF in de Filipijnen, worden op dit moment plannen gemaakt om pilotprojecten te starten voor bescherming van de kust. En de lessen die hieruit getrokken worden zijn van belang voor de hele regio.

In de Filipijnen werken het Rode Kruis en het WWF samen aan natuurlijke oplossingen, om zo mens én dier beter te beschermen tegen het klimaat.

Eerlijke klimaatfinanciering

Op COP28, de jaarlijkse klimaatconferentie die van 30 december tot en met 12 december plaatsvindt, roepen we wereldleiders op om te investeren in natuur en in te zetten op eerlijke klimaatfinanciering. Ondanks de belofte van 100 miljard dollar per jaar in het Klimaatakkoord van Parijs, is tot nu toe slechts een derde van dit bedrag daadwerkelijk vrijgemaakt. WWF en het Rode Kruis benadrukken de dringende noodzaak om deze belofte na te komen, want de meest kwetsbare landen ervaren nu al de zwaarste gevolgen van de klimaatcrisis. Het is tijd voor actie op COP28, want de klok tikt voor de toekomst van onze planeet.

Wil je meer weten over Klimaat?

hitte rode kruis

Waarom hitte een hot topic moet worden

1 juni 2024

We moeten het hebben over hitte. Deze stille killer behoort namelijk tot één van de dodelijkste natuurrampen wereldwijd. Op Heat Action Day roepen Rode Kruis-verenigingen wereldwijd op tot aandacht voor dit groeiende probleem. 

Lees meer