Word vrijwilliger Doneer

De Hoorn van Afrika is de wanhoop nabij

Wat krijg je als je extreem weer, sprinkhanenplagen en conflicten bij elkaar optelt? In de Hoorn van Afrika weten mensen het antwoord helaas maar al te goed: honger.

In landen als Kenia, Ethiopië en Somalië is een gigantisch tekort aan voedsel. Al sinds het najaar van 2020 mislukken de oogsten, en door conflicten in het gebied zijn er nauwelijks oplossingen. Nu ook geen graan uit Rusland en Oekraïne kan worden ingevoerd, wordt de situatie extra nijpend. Voor meer dan 14 miljoen mensen is een maaltijd een luxe geworden.

Het Rode Kruis zet alles op alles om hen te helpen. We zorgen bijvoorbeeld voor voedselpakketten, schoon drinkwater en medische hulp. Vind jij ook dat we mensen uit Oost-Afrika niet uit het oog mogen verliezen? Help mee en doneer op Giro 6251 (IBAN: NL58INGB0000006251) onder vermelding van ‘voedselnood Afrika‘.

Ik help mee en doneer!

40

de Hoorn van Afrika kampt met de ergste droogte in 40 jaar

honger in de hoorn van afrika rode kruis helpt

“Mijn dochtertje was helemaal opgezwollen”

Het dochtertje van Faadumo is zwaar ondervoed en haar lijfje zwol op. Drie dagen lang reisden ze naar het ziekenhuis om hulp te zoeken.

Een herder in Somalië is vee verloren door droogte Rode Kruis

“De droogte heeft onze dieren gedood”

Mohamed was schaapsherder, maar zijn dieren zijn inmiddels overleden. Te weinig te drinken. “Als wij onze dieren verliezen, dan zijn ook wij verloren.”

herder in somalie die groot deel van zijn vee verloor door klimaateffecten rode kruis

Wat is er aan de hand in de Hoorn van Afrika?

In Kenia, Somalië en Ethiopië hebben miljoenen mensen onvoldoende te eten. Dat komt door allerlei verschillende rampen tegelijk:

 • Klimaatverandering begint een behoorlijke impact te krijgen in de regio. Het is bijvoorbeeld al sinds oktober 2020 veel te droog in de Hoorn van Afrika. Daardoor mislukken oogsten en gaat het vee dood.
 • En, best gek: tussen de droge periodes heeft het enkele keren extreem hard geregend. Als een gebied na extreme droogte plotseling overstroomt, dan is dat ook slecht voor de landbouw.
 • Enorme zwermen sprinkhanen hebben gewassen opgegeten. Hierdoor is er nog minder te eten.
 • In de regio zijn gewapende conflicten. Daardoor worden veel problemen met water, infrastructuur en landbouw steeds maar niet opgelost.
 • De landen in de Hoorn van Afrika kochten vaak graan uit Rusland en Oekraïne, maar dat kan nu niet door het conflict.
En er speelt meer. Het voedseltekort uitgelegd
hulp bij ondervoeding Somalië Rode kruis

Hoe kun jij Kenia, Somalië en Ethiopië helpen?

De Hoorn van Afrika is dan misschien zesduizend kilometer van je bed, maar zelfs op die afstand kun jij het verschil maken. Met een donatie op Giro 6251 zorg jij dat het Rode Kruis kan helpen. Dit is wat we doen:

 • First things first: we delen voedsel uit aan mensen die dit het hardste nodig hebben.
 • We geven gezinnen vouchers waarmee ze zelf maaltijden kunnen kopen. Zo steunen ze direct de lokale economie.
 • We herstellen waterpunten  zodat gezinnen en boeren die kunnen gebruiken.
 • We zorgen voor schoon drinkwater. Daarmee wisten we bijvoorbeeld al 50.000 mensen in Ethiopië te bereiken.
 • We geven medische en psychosociale hulp. We hebben bijvoorbeeld acht mobiele klinieken in Somalië waarmee we ondervoede mensen in de meest afgelegen gebieden kunnen bereiken.
 • We helpen mensen om ook op langere termijn om te gaan met klimaat-gerelateerde rampen zoals droogte. Bijvoorbeeld met projecten rondom waterbesparing en vergroening.
Ik help mee!
0
Voor € 15 geef je bijvoorbeeld 15.000 liter schoon drinkwater

0
€ 35 is genoeg voor een voedselpakket waar een gezin een maand van kan eten

0
Voor € 75 kunnen 3 mensen medische hulp krijgen

Veelgestelde vragen

 • Waarom is de hulp nu nodig en deden jullie hiervoor dan niets?

  Het Rode Kruis is al vele jaren aanwezig in de Hoorn van Afrika om hulp te verlenen. Momenteel is er sprake van een opeenstapeling van rampen. De extreme droogte staat namelijk niet op zichzelf. De afgelopen jaren kampte de Hoorn van Afrika ook nog eens met een enorme sprinkhanenplaag, die de oogsten verwoestte.

  Ook klimaatverandering speelt een rol: naast extreme droogte, zijn er ook perioden van extreme regenval. Dat zorgt dan weer voor overstromingen, want door de droogte kan de grond de grote hoeveelheden water niet opnemen.

  De combinatie van droogte, overstromingen, sprinkhanenplagen, conflicten en klimaatverandering is een dodelijke cocktail. Gewassen, grasland en water zijn verdwenen. Het gaat naar verwachting om de ergste droogte in 40 jaar. Speciaal hiervoor openen wij een gironummer.  

 • Is dit niet een druppel op de gloeiende plaat? Er zijn toch al langer problemen, zoals de grote droogte in 2011? 

  Dit gebied wordt inderdaad helaas vaker getroffen door droogtes en andere (klimaatgerelateerde) rampen. Er is nu actie nodig om mensen te helpen, we kunnen onze ogen niet sluiten voor deze ramp. Ieder mensenleven telt. 

  Tegelijkertijd is het Rode Kruis ook bezig met hulpverlening voor de lange termijn. We helpen mensen om beter om te gaan met klimaatgerelateerde rampen, zoals periodes van droogte. Bij verschillende projecten werken we bijvoorbeeld aan vergroening en waterbesparing, om zo te zorgen dat mensen ook tijdens droogte beter kunnen overleven. 

 • Wordt mijn donatie goed besteed?

  Bij het Rode Kruis vinden we het heel belangrijk dat jouw donatie terechtkomt bij mensen in nood. Het geld dat we binnenkrijgen bij deze actie, is bedoeld om mensen te helpen in Kenia, Somalië en Ethiopië.

  Heel soms kan het gebeuren dat we meer geld binnenkrijgen voor een ramp dan we kunnen besteden aan de hulpverlening. Ook in dat geval zorgen we natuurlijk dat jouw donatie een goede bestemming krijgt. Met dat geld helpen we mensen in nood in andere ramp- of crisisgebieden.