Home Hulp wereldwijd Noodhulp Stille rampen

Stille rampen

Je hoort er niet van. Je leest er niet over. Je ziet er geen beelden van. Het merendeel van de rampen die wereldwijd plaatsvinden, gaan aan de media voorbij. Het leed van de getroffen bevolking is er niet minder om.

Grote en kleine rampen treffen wereldwijd ieder jaar miljoenen mensen. We bieden hulp bij iedere ramp. Of het nu gaat om grote rampen die veel media-aandacht krijgen of kleine rampen die de voorpagina’s van de krant niet halen. 91% van de rampen waarbij we wereldwijd  helpen, betreft stille rampen.
 

Ongemerkt

Bij dergelijke stille rampen vallen doorgaans minder dodelijke slachtoffers dan bij grootschalige rampen, maar heeft de ramp wel degelijk een catastrofaal effect op het leven van grote groepen mensen. De droogte in Namibië, de uitbraak van knokkelkoorts in Colombia, de tropische storm in de Filippijnen of de vluchtelingen in Zuid-Soedan zijn slechts een paar voorbeelden van rampen die ongemerkt hebben plaatsgevonden.

Onze hulp

Dankzij de 100 miljoen vrijwilligers van het Rode Kruis in bijna alle landen van de wereld ontgaat ons geen enkele ramp. We zijn dan ook altijd in staat om hulp te bieden. Wereldwijd biedt het Rode Kruis gemiddeld 30 keer per maand hulp bij kleine of middelgrote rampen. Dat aantal neemt toe. Toch blijven deze rampen vrijwel altijd ongehoord en ongezien in de internationale media en daardoor buiten het gezichtsveld van het internationale media en algemeen wereldpubliek. Door het gebrek aan aandacht zijn er vaak onvoldoende gelden en middelen om de noodzakelijke humanitaire hulp te bieden.

Groeiend aantal rampen

Het aantal rampen dat jaarlijks toeslaat is de laatste decennia sterk toegenomen. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat getroffen wordt, en de groeiende economische schade die rampen veroorzaken.
 
Het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) registreerde in 1992 in totaal 221 natuurrampen, waarbij 14811 doden vielen, 78 miljoen mensen werden getroffen en voor ruim 52 miljard Euro schade werd veroorzaakt. Bijna 20 jaar later, in 2011, registreerde het CRED maar liefst 336 natuurrampen, waarbij ruim 31000 doden vielen, 209 miljoen mensen werden getroffen en een recordschade van bijna 273 miljard Euro werd gemaakt. Ruim 206 van die 209 miljoen getroffen mensen werd geraakt door een klimaat-gerelateerde ramp. Dit aantal groeit. Onderzoek laat zien dat dit getal in 2015 zal oplopen tot omstreeks 375 miljoen mensen. Door rampenvoorbereidingsprogramma’s probeert het Rode Kruis het aantal slachtoffers en schade zoveel mogelijk te beperken. 

 
 
 
Doe ook een gift

NRC bijlage_COVER los def.jpg 

stille ramp droogte namibie.JPG 
"Als er al eten is, kunnen we het niet betalen"
Lucia Genty, Namibië
 
 
 
 stille rampen filippijnen.jpg
 "Nadat het water ons huis verwoeste, slaap ik nu hier. Met mijn 3 kinderen en 14 kleinkinderen."
Carmen (79), Filippijnen
 
stille rampen zuid soedan.jpg 
 
"Het geweld ben ik ontvlucht. Toch voer ik elke dag strijd, voor schoon drinkwater."
Bushra, Zuid-Soedan
 
Doe ook een gift
Rode Kruis | Landkaart
map goes here

Continent

Thema