Hulp wereldwijd

Voorkom rampen met het Prinses Margriet Fonds

Overstromingen, extreme droogte, orkanen; natuurgeweld komt elke dag voor en raakt vaak dezelfde, kwetsbare mensen. Keer op keer raken huizen beschadigd, gaan oogsten verloren en worden gezinnen uit elkaar gerukt. Miljarden worden uitgegeven om de schade te herstellen en ternauwernood mensenlevens te redden.

Natuurgeweld is helaas niet te voorkomen, maar met tijdige maatregelen kunnen we de gevolgen ervan wel beperken. Daarvoor is het Prinses Margriet Fonds opgericht: zodat het Rode Kruis, al vóórdat natuurgeweld toeslaat, in actie kan komen.

Het Prinses Margriet Fonds geeft financiële steun aan projecten die gemeenschappen minder kwetsbaar maken voor rampen. Want door samen met de lokale bevolking maatregelen te nemen vóórdat de ramp plaatsvindt, kunnen we levens redden en schade en leed voorkomen.

Hieronder staat een selectie van onze actuele projecten. Neem voor een volledig overzicht contact met ons op.

2 miljard

mensen werden getroffen door natuurrampen in de afgelopen 10 jaar