Hulp wereldwijd

Klimaat-verandering en humanitaire hulp

Klimaatverandering en humanitaire hulp

De wereld warmt op. En een warmere wereld is een wereld met meer extreem weer. Orkanen worden heftiger, hittegolven komen vaker voor en in veel regio’s valt er meer of juist minder regen. Niet pas in 2050 of 2100, maar nu al.

Dat heeft meer gevolgen dan je denkt. Voor de mensen die de rampen moeten ondergaan, maar ook voor hun vee en gewassen. Vooral voor arme mensen en inwoners van conflictgebieden is dat laatste een nekslag.

Met een betere voorbereiding op natuurgeweld en aanpassingen aan het veranderende klimaat, kunnen we het aantal getroffen mensen drastisch terugbrengen. Maar dan moeten we wel nú beginnen en onze aandacht richten op de meest kwetsbare groepen.

108 mln.

mensen hebben jaarlijks hulp nodig door klimaatgerelateerde rampen