Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Noodhulp bij rampen Hulp bij rampen Haïti

Haïti

Doneer direct en steun het Rode Kruis Start je eigen actie en help een ander!  Aanmelden nieuwsbrief Word nu ook vrijwilliger Volg het Rode Kruis via Twitter Volg het Rode Kruis op Google + Volg het Rode Kruis op LinkedIn

​​​​Op 12 januari 2010 werd de wereld opgeschrikt door een hevige aardbeving in Haïti. Honderdduizenden mensen overleefden het niet of kwamen terecht onder het puin. Ruim 1.3 miljoen mensen raakten in één klap dakloos. Nauwelijks onderdak, drinkwater of sanitair ter beschikking. Telecommunicatieverbindingen waren grotendeels uitgevallen, wegen en bruggen werden verwoest en de gebrekkige gezondheidszorg in het land lag volledig plat.

 

Directe noodhulp

Direct na de aardbeving kwam het Rode Kruis in actie. Uit tientallen landen stroomden Rode Kruis hulpverleners toe om het Haïtiaanse Rode Kruis te ondersteunen. Eerste prioriteit: levens redden. Verder verleenden we medische zorg, zorgden voor onderdak, noodhospitalen en distribueerden water, voedsel en noodpakketten bestaande uit hygiëne artikelen, keukengerei, tentdoeken, muskietennetten en schoon drinkwater. Ook openden we een speciale website. Personen in het getroffen gebied konden zich registreren om het verloren contact met familieleden te herstellen.

Wederopbouw openbare toiletten

Bijna 48.000 mensen kregen toegang tot sanitaire voorzieningen met de bouw van 6.843 openbare toiletten. Ook zijn er 3 watersystemen en 1 waterreservoir gebouwd, 1 watersysteem hersteld en 1 waterput geboord. 500 metselaars zijn getraind in toiletbouw.

Promotie voor goede hygiëne

Naast technische training leerden ook 75 Rode Kruis vrijwilligers alles over hygienevoorlichting om  promotie te maken voor goede hygiëne. Essentieel voor om de uitbraak van ziektes, zoals cholera, de voorkomen enverdere verspreiding te beperken. Ruim 259.000 mensen kregen voorlichting over hygiëne, zoals het belang van handenwassen en hoe je cholera kunt voorkomen.

Gezondheidszorg

Bewustwordingsactiviteiten zijn gehouden over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van gezondheid, zoals cholera, hygiëne, zwangerschap, vaccinatie, etc. Een gezondheidscentrum is hersteld waar voorlichting, services en behandelingen worden gegeven. Kinderen zijn ingeënt, en vrouwen hebben anticonceptie ontvangen. Cholera preventie en behandeling is nog steeds erg belangrijk in Haïti. Cholera patiënten zijn behandeld in Oral Rehydriation Points en zijn middelen tegen uitdroging uitgedeeld. Een zestal coördinatie bijeenkomsten zijn georganiseerd op regionaal niveau om activiteiten te monitoren en te evalueren en nieuwe activiteiten te plannen.

  1. 259.725 mensen ontvingen voorlichting over hygiëne. 19.642 kinderen werden voorgelicht over het belang van handenwassen. 330.769 hygiënepakketten met jerrycans, chloortabletten, zeep en emmers zijn uitgedeeld. 60% van de zwangere vrouwen, kinderen jonger dan 5 jaar en andere huishoudens hebben toegang tot preventieve activiteiten en middelen.

  2. Er zijn 116 orale hydratiepunten opgezet of hersteld en toegerust in 23 secties. Er zijn 20.269 stuks anti-uitdrogingsmiddelen verstrekt en 5.270 gevallen van cholera behandeld. 71 mensen met diarree zijn behandeld. In ieder van de 23 secties is 1 desinfectieteam opgericht en in totaal zijn 230 gemeenschapsleiders getraind. 99.666 huishoudens werden bezocht voor voorlichting over cholerapreventie, en 18.700 personen ontvingen voorlichting over cholerapreventie tijdens culturele activiteiten. 62.739 mensen zijn bereikt met informatie campagne over cholera preventie. 4.444 huizen en gebouwen werden gedesinfecteerd.

100% van de gezondheidsinstellingen in La Vallee boden volledige standaard minimum services pakketten aan de patiënten.​ 23 lokale gezondheidsmedewerkers en 35 traditionele vroedvrouwen zijn getraind. 131 zwangere vrouwen werden door hen doorverwezen. Er zijn 8.525 maandelijkse zorgbezoeken uitgevoerd door lokale gezondheidsmedewerkers. 17 medewerkers van het ministerie van Gezondheidszorg zijn getraind in eerste hulp. Apotheken werden hersteld en toegerust met medische en niet-medische goederen (zoals meubilair).

​​Rampenmanagement

Er is meegewerkt aan de bouw van twee kantoren voor het Haïtiaan Rode Kruis, om lokale aanwezigheid te kunnen garanderen en bijeenkomsten met vrijwilligers te kunnen houden. Er is EHBO training gegeven. Verder zijn lokale huizenbouwers getraind om veiligere constructies te maken voor traditionele huizen. Scholen zijn gerepareerd en/of geschikt gemaakt als evacuatie centrum, zodat ze bij een eventuele toekomstige ramp kunnen worden gebruikt. Er zijn lokale actieplannen met gemeenschappen gemaakt waarin risico's en kwetsbaarheden worden belicht en een aanpak hoe deze risico's te verkleinen zijn.

  1. 102 geïsoleerde gemeenschappen zijn geholpen bij het voorkomen van rampen en de voorbereiding op rampen: 101.140 schoolkinderen en 50.866 huishoudens zijn voorgelicht, 28 trainers en 218 vertegenwoordigers van de 102 gemeenschappen zijn getraind in Eerste Hulp, rampenvoorbereiding en risicovermindering. Een film over rampenmanagement is geproduceerd in samenwerking met het Canadese Rode Kruis en het Haïtiaanse Rode Kruis.

  2. 2 gemeenschapsplannen zijn ontwikkeld waarin risico's zijn geanalyseerd, 1.920 mensen zijn hiermee bereikt. Ook is in 2 gemeenschappen het early warning system ingevoerd, waarmee 61.000 mensen zijn bereikt.

  3. Levensonderhoud activiteiten voor 376 families zijn gestart. Methodes om bodemerosie tegen te gaan zijn uitgevoerd in Bainet. Opleidingen tot veiligere huizen- en scholenbouw hebben tot dusver geresulteerd in een voorbeeldhuis en 2 nieuwe schoolgebouwen. ​

Samenwerkende Hulporganisaties

Direct na de aardbeving startte de SHO een nationale inzamelingsactie op Giro 555 met een geweldige opbrengst van 111 miljoen euro als resultaat. De SHO-deelnemers, waaronder het Rode Kruis, zetten deze gelden in voor noodhulp en wederopbouw tot 2015. ​

Lees hier de SHO-rapportages over de hulpverlening in Haïti.

Lees hier de laatste nieuwsupdate over de besteding​ van de SHO gelden.

Projectvoorbeelden:

Rampenvoorbereiding

Wederopbouw

Gezondheidszorg

Onderdak

Contactherstel