Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Opsporing van familie Contact Links

Links

Rode Kruis

Terug naar boven

Nationale organisaties

Mensenhandel

 • Coördinatiecentrum Mensenhandel (COMENSHA)
  Organisatie die zorgt voor opvang, zorg en hulpverlening van slachtoffers van mensenhandel.
 • FairWork FairWork laat zien dat moderne slavernij ook in Nederland dichtbij is. Samen met partnerorganisaties en het Nederlandse publiek maakt FairWork een vuist tegen deze misdaad en op voor de belangen van slachtoffers.
 • Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel (SRTV) Landelijk netwerk van religieuzen tegen vrouwenhandel.
 • Stop Loverboys nu Stichting bestaande uit lotgenoten van wie de dochters slachtoffer zijn geworden van een loverboy. De stichting werkt samen met diverse hulpverleningsinstanties en opvanghuizen.

Terug naar boven

Scholing en zorg

 • Stichting Cenrtum '45 Landelijk behandel-en expertisecentrum voor getroffenen door vervolging tijdens oorlog en geweld.
 • FIOM Nederlandse stichting die psychosociale hulp, informatie en advies biedt en zoekacties verricht voor cliënten die op zoek zijn naar hun biologische ouders en/of andere familieleden.
 • Pharos Landelijke kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid
 • Stichting voor Vluchteling studenten UAF UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding. 

Juridische bijstand

Overheid

Terug naar boven

Internationale organisaties

 • Amnesty International Wereldwijde beweging die zich in zet voor de rechten en vrijlating van gevangenen, afschaffing van marteling en de doodstraf.
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) IOM Nederland zet zich in voor begeleiding van migranten van en naar Nederland, herintegratie in het land van herkomst en de bestrijding van mensenhandel.
 • International Social Services (ISS) ISS biedt internationale hulpverlening, advies en informatie aan personen of instellingen die te maken hebben met sociale of sociaal-juridische problemen in de familiale sfeer.
 • Terre des Hommes Kinderhulporganisatie Terre des Hommes biedt hulp aan hulpbehoevende kinderen over de hele wereld.
 • Unicef Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen.
 • United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR)Vluchtelingenhulporganisatie van de Verenigde Naties.