Hulp wereldwijd

Voorbereiding op rampen

Overstromingen, extreme droogte, orkanen; natuurgeweld komt elke dag voor en raakt vaak dezelfde, kwetsbare mensen. Keer op keer raken huizen beschadigd, gaan oogsten verloren en worden gezinnen uit elkaar gerukt. Miljarden worden uitgegeven om de schade te herstellen en ternauwernood mensenlevens te redden.

Natuurgeweld is helaas niet te voorkomen, maar we kunnen de gevolgen ervan wel beperken. Door samen met de lokale bevolking voorbereidingen te treffen vóórdat de ramp plaatsvindt, kunnen we levens redden en schade en leed voorkomen.

2 miljard

mensen werden getroffen door natuurrampen in de afgelopen 10 jaar