Hulp wereldwijd

Voorbereiding op rampen

Voorbereiden op natuurrampen.  Laat natuurgeweld geen ramp worden. Natuurrampen zijn niet altijd te voorkomen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat natuurgeweld geen ramp wordt en de impact zo veel mogelijk beperken.  Natuurgeweld komt steeds vaker voor in dezelfde kwetsbare gebieden. Een slimme investering om de ramp te voorkomen bespaart niet alleen geld, maar vooral ook levens.

Niemand kent een rampgevoelig gebied zo goed als de bewoners zelf. Samen met hen inventariseren we de risico´s en ontwikkelen we de best passende oplossingen. Soms zijn die voor de hand liggend. Soms uitdagend. Maar we gaan het altijd aan. Vertrouwend op de mensen die ons steunen.

Voorkom de ramp

Door onder andere veranderende klimatologische omstandigheden neemt het natuurgeweld in onze wereld steeds meer toe. Velen zullen zich afvragen: natuurrampen voorkomen, dat kan toch helemaal niet?

Het antwoord hierop is dat natuurgeweld inderdaad niet te voorkomen is. Natuurrampen zijn door de juiste preventieve aanpak soms wel degelijk te voorkomen, of op z’n minst qua impact aanzienlijk te beperken.